FloraHolland


FPC snij-Hortensia

FLORAHOLLAND (2 juli 2009) - De FPC snij-Hortensia kwam op 30 juni bijeen op vestiging Rijnsburg. Na een bezoek aan de aanvoer (gevarieerd aanbod van 118 stapelwagens), klok en LPR schoven zij aan de vergadertafel. Op de agenda stond het veilschema voor 7 klokken op vestiging Rijnsburg. Aangezien de veiltijden van de exportvestigingen zoveel mogelijk gelijk moeten vallen, verandert er voor dit product niet veel. Stilgestaan is ook bij het beeldveilen op vestiging Aalsmeer. Momenteel wordt 76% van het product op de klok aangeboden met eigen beelden. Per 9 juli kunnen aanvoerders op vestiging Aalsmeer een foto aan een EAB bericht koppelen. De FPC pleit voor een goede controle op het meegestuurde fotomateriaal.

Ten aanzien van de productspecificatie is opgemerkt dat er vanuit de kwaliteitsdienst wat dringender wordt geadviseerd om de vrijwillige diametersortering te gebruiken. Dit helpt bij de evaluatie. Vanuit de FPC werd opgemerkt dat de invoeringsdatum van 1 juni achteraf niet handig is geweest. Kwekers hebben het erg druk en maken geen tijd vrij om de vrijwillige diameter te gaan gebruiken.
Uit testen is gebleken dat gebruik van RVB in combinatie met snijbloemenvoedsel een blauwverkleuring veroorzaakt bij de roze snij-Hortensia.

De volgende vergadering van de FPC snij-Hortensia is op 28 oktober 2009.