ProRail

Persbericht


01-07-2009

ProRail legt lagere tarieven voor aan reizigersvervoerders

ProRail heeft de reizigersvervoerders een nieuw voorstel met lagere tarieven voorgelegd voor gebruik van het spoor in 2010. Hierdoor gaan vervoerders minder gebruiksvergoeding betalen dan eerder was voorgesteld. Reizigersvervoerders laten ProRail de komende weken weten of zij akkoord gaan met deze nieuwe tarieven.

ProRail heeft de nieuwe methodiek waarmee de tarieven voor 2010 waren bepaald nog eens tegen het licht gehouden. In de afgelopen weken hebben hierover gesprekken plaatsgevonden met alle reizigersvervoerders. ProRail wil, in lijn met het standpunt van het kabinet in het kader van de Evaluatie spoorwetgeving, in de toekomst grote tariefsprongen zoveel mogelijk voorkomen. Het nieuwe voorstel heeft geen invloed op de tarieven voor de goederenvervoerders, omdat met hen een meerjarenafspraak is gemaakt tot en met 2011.

De stijging van de gebruiksvergoeding in 2010 wordt voor een belangrijk deel bepaald doordat reizigersvervoerders gaan meebetalen aan het elektriciteitsverbruik op stations en de extra onderhoudskosten doordat meer werkzaamheden in de nacht en het weekend worden uitgevoerd.

Vervoerders betalen ProRail geld voor het gebruik van het spoor en de stations. Door de kosten transparanter te maken worden vervoerders geconfronteerd met de kosten die zij maken. Hierdoor kunnen zij bewustere keuzes maken waardoor er efficiënt gebruik wordt gemaakt van het spoor in Nederland.

[s?pers.persberichten.actueel.landelijk.proraillegtlageretarievenvoora anreizigersvervoerders&category=Landelijk]