KNWV

Gemeente Wijk bij Duurstede tegen slibstort

donderdag 2 juli 2009

Gemeenteraad Wijk bij Duurstede unaniem tegen slibstort Gravenbol.

Het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Krommerijngebied heeft recentelijk het voornemen geuit om slib te storten in de Gravenbol, een plas met water nabij Wijk bij Duurstede. Tijdens een hoorzitting op 23 juni werd door vele aanwezigen uiting gegeven van de maatschappelijke onrust naar aanleiding van dit voornemen. Nu heeft ook de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede aangegeven niet akkoord te gaan met het storten van slib in recreatieplas de Gravenbol.

De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede bleek ontvankelijk voor de anti-slibstort argumenten van watersportvereniging Rijn en Lek en het Watersportverbond. Namens de watersporters legde Rob Neleman
voorzitter van w.s.v. Rijn en Lek uit dat slibstort onherroepelijk zal leiden tot aantasting van waterkwaliteit en uiteindelijk tot negatieve gevolgen voor de watersporters en waterrecreatie.

De raad is unaniem van mening dat er eerst meer duidelijkheid moet komen over de risicoâs van slibstort. Pas dan kan gedacht worden aan een beslissing. In een raadsvergadering van 30 juni is namens alle raadspartijen een motie ingediend om te komen tot een onderzoek naar alternatieven.

Wordt vervolgd.