ABVAKABO FNV

25.000 euro voor succesvolle anti-agressie maatregelen

Publieke dienstverleners krijgen regelmatig te maken met agressie en geweld tijdens werk. Het wordt tijd dat er aandacht is voor successen in plaats van incidenten. Daarom is er nu een prijs uitgeroepen.

Hulpverleners, handhavers, toezichthouders en dienstverleners krijgen regelmatig te maken met agressie en geweld bij de uitoefening van hun publieke taken. Het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties vindt het belangrijk dat nu eens de aandacht wordt gegeven aan de successen in plaats van aan alle incidenten.

Werkgevers met een publieke taak die agressie en geweld tegen hun werknemers weten te verminderen, kunnen zich via de website http://www.veiligepublieketaak.nl opgeven voor de Veilige Publieke Taak AWARD. Minister Ter Horst stelt 25.000 euro beschikbaar voor de meest succesvolle aanpak van agressie en geweld. Inschrijven kan tot en met 31 augustus. Op 8 oktober wordt de winnaar bekend gemaakt.

Met deze actie wil het Ministerie succesvolle maatregelen verzamelen die kunnen worden overgenomen door andere organisaties.

ABVAKABO FNV riep in maart dit jaar werknemers in de publieke sector op om mee te werken aan een online enquête over agressie en geweld op de werkvloer. Uit de antwoorden kwam naar voren dat bijna de helft van de medewerkers in de publieke sector wekelijks te maken heeft met verbale agressie of fysiek geweld. Deze resultaten zijn verwerkt in het Manifest tegen agressie en geweld in de publieke sector, die tijdens de landelijke actiedag `Ik meld agressie' op 6 april aan Minister ter Horst is aangeboden. De bond is nu in overleg met het ministerie van BZK om een cao Veilige werkplek af te sluiten.