Dienstenbond CNV

Nieuws


2 juli 2009

Inleveren bij V&D in ruil voor wat?

V&D heeft de afgelopen maand drie maal gesproken met CNV Dienstenbond over het openbreken van de CAO, omdat zij af wilde van de loonsverhoging per 1 juli 2009 van 3,3%. CNV Dienstenbond heeft dit voorstel van V&D afgewezen omdat het concern geen werkgelegenheidgarantie kon geven.

Gisteren heeft op verzoek van V&D een derde gesprek plaatsgevonden met CNV Dienstenbond waarin V&D heeft aangegeven dat er een reorganisatie met gedwongen ontslagen gaat aankomen als de vakbonden niet afzien van de in de CAO overeengekomen loonsverhoging. In een enquete onder de medewerkers heeft V&D aangegeven dat het mogelijk 500 banen kan gaan kosten. Omdat CNV Dienstenbond dit serieus nam, heeft zij V&D gisteren haar plannen opnieuw uiteen laten zetten.

CNV Dienstenbond is er tijdens deze bijeenkomst echter niet van overtuigd geraakt dat een reorganisatie momenteel aan de orde kan zijn en wat daarvan de gevolgen zullen zijn. Bovendien is CNV Dienstenbond er niet van overtuigd geraakt dat door het afzien van de loonsverhoging er sowieso geen reorganisatie zal gaan plaatsvinden. Dit blijkt onder andere uit het feit dat V&D niet bereid was een werkgelegenheidsgarantie te geven.

Ook op een tegenvoorstel van CNV Dienstenbond om de CAO met een jaar te verlengen met een loonsverhoging van 0% en een werkgelegenheidsgarantie heeft V&D nee gezegd. Gevolg is dat het onduidelijk voor medewerkers is wat zij opschieten met het inleveren van loon.

CNV Dienstenbond stoort zich aan de communicatie van V&D richting haar medewerkers waarbij zij stelt dat vakbonden loonsverhoging zouden verkiezen boven werkgelegenheid. Dit is een absurde stelling, omdat deze voorbij gaat aan het feit dat V&D mede zelf verantwoordelijk is voor de loonsverhoging en omdat V&D geen garantie wil geven voor die werkgelegenheid. Medewerkers moeten volgens V&D dus inleveren, maar onduidelijk was in ruil voor wat? CNV Dienstenbond weigert hieraan mee te werken.