Gemeente Zoetermeer

Diana Visser beloond met Chapeaubeeld

Diana Visser krijgt een Chapeaubeeld van wijkwethouder Pieter Smit woensdag 1 juli om 14.30 uur. De overhandiging is bij de speeltuin (Weigeliapark) in het park Seghwaert.

Â

Al jarenlang zet Diana Visser zich in voor activiteiten in en rond het park Seghwaert en weet zij hier zeer veel omwonenden bij te betrekken. Naast de organisatie van het jaarlijkse buurtfeest activeert zij veel bewoners om elk jaar in maart mee te helpen met de Landelijke Opschoondag. Ook kinderen uit de buurt worden hier op een leuke manier bij betrokken.

Â

In Zoetermeer wordt sinds 3 jaar de Dag van de Wijk georganiseerd, ook hierbij is haar inbreng groot. Tijdens de laatste Dag van de Wijk in Seghwaert op 20 juni 2009 is het haar gelukt om, samen met andere bewoners, activiteiten voor 140 kinderen te organiseren met als thema 1000 en één Nacht. Voor de wijkpost is zij het grote voorbeeld dat er bewoners zijn in de wijk die voor anderen iets organiseren en daardoor bijdragen aan het saamhorigheidsgevoel in de wijk.

Â

Met het uitreiken van het Chapeaubeeld spreekt de gemeente haar waardering uit voor mensen die zich inzetten voor de veiligheid en de leefbaarheid in de buurt.