Gemeente Asten voor aanleg brug

Droogleggen AA voor aanleg brug

Voor de aanleg van de nieuwe brug over de AA was het nodig om de AA voor een gedeelte droog te leggen.

Waterschap legt AA droog om aanleg brug mogelijk te maken

Momenteel vervangt de Provincie de ophaalbrug bij Sluis 10 in de Zuid-Willemsvaart door een vaste oeververbinding. Deze wordt ontsloten op de Dijkstraat in Asten. Tegelijkertijd vernieuwen ze ook de brug aan de Dijkstraat die over de Aa loopt. De oude brug is inmiddels gesloopt. Op 25 juni heeft een gespecialiseerd bedrijf het benodigde waterbouwasfalt aangebracht om de nieuwe brug te kunnen aanleggen. Om dit werk mogelijk te maken, mocht de Aa op de betreffende locatie geen water meer bevatten. Daarvoor moest waterschap Aa en Maas verschillende maatregelen nemen. Al met al een behoorlijk een behoorlijke klus want de waterbeheersing mocht er niet onder lijden. Gelukkig werkte het weer mee en verliep het werk voorspoedig.

Kranen brug AA

In eerste instantie moest er zo veel mogelijk water uit het watersysteem worden gelaten. Dus hadden de buitendienstmedewerkers van het waterschap de stuwen in alle hoofdwaterlopen gedurende een paar dagen verlaagd. Ook het inlaatwater vanuit het kanaal van Deurne naar de Voordeldonkse Broekloop was voor enkele dagen stopgezet. Daardoor kon een groot deel van het water weglopen en creëerde het waterschap bergingsmogelijkheid. Eventueel had ook nog het bovenstrooms gelegen waterbergingsgebied Starkriet ingezet kunnen worden. Dat bleek echter niet nodig.

De dag van de werkzaamheden

Op 25 juni hebben de buitendienstmedewerkers in alle vroegte de stuwen weer geheel omhoog gezet. Dit om het water zoveel mogelijk tegen te houden en ter plekke de Aa droog te houden. Dit zou het watersysteem maximaal 1 dag kunnen volhouden. Ook was afgesproken met de rioolwaterzuivering (rwzi) Asten om die dag tijdelijk geen effluent (=gezuiverd afvalwater) op de Aa te lozen. Dit kon maximaal acht uur en mocht uiteraard niet leiden tot een problematische situatie op de rwzi. De aannemer is die ochtend rond 6 uur gestart met de werkzaamheden en moest de klus in slechts 1 dag te klaren.

Geen nadelige gevolgen Kranen brug

Voor omliggende agrarische bedrijven heeft deze complexe waterbeheersingsoperatie overigens geen nadelige gevolgen gehad omdat het hier alleen om hoofdwaterlopen ging. Ook vissen en andere dieren hebben er hinder van ondervonden. Na afronding van de werkzaamheden heeft het waterschap het water weer snel tot het juiste peil aangevuld.

Kijk voor meer informatie op www.aaenmaas.nl.