De Alliantie ondertekent gedragscode Publiek opdrachtgeverschap bouw

02/07/2009 17:00

De Alliantie

Op 2 juli 2009 heeft Jim Schuyt, directievoorzitter van de Alliantie, als eerste woningcorporatie de gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap in de bouw ondertekend. Hiermee laat de Alliantie zien een betrouwbare en integere opdrachtgever te zijn. De ondertekening van deze gedragscode past in het integriteitsbeleid van de Alliantie. Jim Schuyt: "Deze code richt zich op de opdrachtnemer. Die wordt actief gevraagd om niet-integer gedrag van opdrachtgevers te melden. Wij gaan dat opnemen in de opdrachtbrief."

Gedragscode publiek opdrachtgeverschap

Het Opdrachtgeversforum heeft de gedragscode 'Publiek Opdrachtgeverschap' ontwikkeld.

Hierin staan kernwaarden voor het publiek opdrachtgeverschap gehanteerd: maatschappelijke verantwoordelijkheid, integriteit, betrouwbaarheid en transparantie. Deze kernwaarden zijn uitgewerkt in gedragsregels. Met de code wordt duidelijk wat opdrachtgevers en opdrachtnemers van elkaar kunnen verwachten.

Integriteit als speerpunt

Integriteit is een speerpunt bij de Alliantie. Directievoorzitter Jim Schuyt heeft het onderwerp dit voorjaar opnieuw op de agenda gezet. De interne gedragscode is geactualiseerd, evenals de klokkenluidersregeling. De Alliantie ondertekende de gedragscode van de Neprom en zette een register van vastgoedtransacties op, om eventueel verdachte aankopen snel op het spoor te komen. Nu heeft de Alliantie als eerste woningcorporatie deze gedragscode van het Opdrachtgeversforum in de bouw ondertekend. Maar het belangrijkste is volgens Jim Schuyt "een cultuur die integer gedrag bevordert."

http://www.de-alliantie.nl