OR Productie TNT kritisch en bezorgd over nieuwe reorganisaties

02/07/2009 17:10

Ondernemingsraad Productie TNT Post

Op donderdag 2 juli 2009 is de Ondernemingsraad Productie geïnformeerd over de nieuwe reorganisatieplannen van TNT Post. De wijze waarop de directie wil reageren op ontwikkelingen in de markt is zeer ingrijpend.

De OR is niet betrokken geweest bij het maken van deze plannen. Op basis van de onderbouwing die TNT Post tot nu toe heeft gegeven, is de OR niet overtuigd van het nut en de noodzaak van de plannen.

Daarnaast is het voor de OR niet duidelijk in hoeverre de nu gepresenteerde nieuwe plannen passen binnen de afspraken die in het recente verleden zijn gemaakt. De eerste reactie van Bernard de Vries, voorzitter OR Productie, op de plannen is: "Dit zullen we nog wel eens zien"

De OR vindt de mening van de medewerkers van TNT Post zeer belangrijk. Uit het onderzoek onder productiemedewerkers, dat de OR onlangs in samenwerking met de directie heeft gehouden, zijn veel ideeën naar voren gekomen. Medewerkers gaven tal van suggesties over besparingen en de organisatie van het werk. Deze ideeën zijn in de nieuwe plannen niet meegenomen. De OR vindt dat dit wel moet gebeuren. Mede daarom vindt de OR het moment van communiceren van de nieuwe plannen zeer ongelukkig gekozen.

Een inhoudelijke mening kan de OR pas geven wanneer hij de mogelijkheid heeft gehad de plannen nader te analyseren. Op voorhand kan De Vries wel al aangeven dat de OR te allen tijde gericht is op het behoud van werkgelegenheid en goede arbeidsomstandigheden voor alle medewerkers.