Commissie drugsbeleid in lijn met uitkomsten wiettop

02/07/2009 17:25

VNG

De VNG is verheugd over het verschijnen van het rapport van de commissie Van de Donk. In grote lijnen komen de conclusies en aanbevelingen overeen met de uitkomsten van de bestuurlijke conferentie drugsbeleid (wiettop) die de VNG samen met de gemeente Maastricht vorig jaar in Almere organiseerde.

De commissie signaleert dat het huidige drugsbeleid verwaarloosd is en nodig bijgesteld moet worden. Ook ziet de commissie zoals de burgemeesters al aangaven tijdens de wiettop geen heil in een absoluut verbod op softdrugs als oplossing voor het probleem. De commissie is voor meer inzet op ontmoedigingsbeleid en vindt reguleren en controleren een betere aanpak.

De commissie geeft ook aan dat er een landelijk beleidskader nodig is met ruimte voor lokaal maatwerk. Van de Donk sprak uit gecharmeerd te zijn van de initiatieven van burgemeesters die, ondanks de onduidelijke beleidskaders op landelijk niveau, er toch nog het beste van te maken. Vandaar dat de commissie adviseert om in experimentele sfeer beleidsalternatieven uit te proberen.

De commissie geeft aan dat een doorontwikkeling van het coffeeshopbeleid naar een meer besloten voordeurbeleid noodzakelijk is. Mogelijkerwijs zijn er vervolgens verdere ontwikkelingen door te voeren naar een besloten coffeeshop, 'terug naar de zogenaamde kleinschaligheid'. Een van de maatregelen die daaraan bij kan dragen is het vaker genoemde pasjessysteem. De VNG zal bij de leden verkennen in hoeverre lokaal maatwerk voor wat betreft deze maatregel noodzakelijk is.

Los van de problemen op het gebied van de coffeeshops legt Van de Donk terecht de nadruk op de bijbehorende georganiseerde misdaad.

Den Haag, 2 juli 2009
Vereniging Nederlandse Gemeenten