Gemeente Breda

Breda honoreert 63 aanvragen voor project Hart voor je buurt

De feestelijke onthulling van het monument de Vredesduif en een gezinsdag tijdens de vredesweek in de Hoge Vucht; een buurtlunch bij woonwerkboerderij t Berkske en een schilderactiviteit voor kinderen met talent in Tuinzigt. Vier van de 63 activiteiten die een bijdrage van Hart voor je buurt krijgen.

Het College van burgemeester en wethouders heeft besloten om aan de initiatiefnemers van 63 projecten een bijdrage toe te kennen. Deze plannen zijn gehonoreerd, omdat ze een bijdrage leveren aan een prettige, leefbare en veilige woonomgeving. Daarnaast stimuleren de projecten bewoners om hieraan mee te doen. Deze gehonoreerde plannen zijn samen goed voor ruim 100.000,-. Voor de laatste ronde in oktober van dit jaar is in totaal nog 90.000,00 beschikbaar, waarvan 80.000,00 resteert uit voorgaande jaren.

In totaal zijn in deze (mei)ronde 67 nieuwe ideeën ingediend en is één aangehouden aanvraag uit de vorige ronde alsnog beoordeeld. Conform het advies van het onafhankelijke comité Hart voor je buurt, heeft het college besloten 63 projecten geheel, gedeeltelijk of onder voorwaarde van toestemming van Staatsbosbeheer, Brabantse Delta of Singelveste/Alleewonen toe te kennen. Eén aanvraag is door de indiener ingetrokken en de overige vier aanvragen sluiten niet voldoende aan bij de doelstelling van Hart voor je buurt of waren niet volledig. Deze ronde gaat het vooral om ideeën voor straat- en buurtfeesten en om initiatieven voor het plaatsen van speeltoestellen.

Verdeling over de gemeente
De 63 gehonoreerde plannen zijn als volgt verdeeld over de gemeente Breda: 3 aanvragen in het centrum (alle buurten binnen de singels en de Stationsbuurt), 12 in Noord-West (Haagse Beemden en Prinsenbeek), 10 in Noord-Oost (Hoge Vucht, Doornbos/Linie, Belcrum en Teteringen), 8 in Zuid-West (Boeimeer, Heuvel, Tuinzicht, Westerpark, Princenhage) en 30 in Zuid-Oost (Driesprong, Brabantpark, Heusdenhout, Blauwe Kei, Ypelaar, Zandberg-Oost, Zandberg-West, Ginneken, Ulvenhout en Bavel).

Volgende ronde
Ideeën en aanvragen voor de volgende beoordelingsronde kunnen tot 1 oktober 2009 ingediend worden. Belangstellenden kunnen terecht op www.hartvoorjebuurt.nl of contact opnemen met de coördinator Hart voor je buurt, mevrouw M. van de Wouw, telefoon (076) 529 32 78, email: hartvoorjebuurt@breda.nl.

Hart voor je Buurt is een gezamenlijk initiatief van bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de Gemeente Breda. Het stimuleert bewoners om een prettige, leefbare en veilige woonomgeving tot stand te brengen. Hart voor je buurt subsidieert kleinschalige projecten met grootschalige sociale contacten in straten, buurten en wijken met maximaal 5.000,-. Voorwaarde is dat projecten op korte termijn gerealiseerd kunnen worden.

Breda, 3 juli 2009