Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


1

> Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag
De werkgroep petitie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 t.a.v. mevrouw C. Gruisen 2500 BJ Den Haag p/a Stichting Da Capo www.minocw.nl Rijksweg zuid 70
Onze referentie 6134 AD Sittard VO/FBI/135466

Uw brief van 23 juni 2009 en uw E-mail van 13 mei 2009

Datum 2 juli 2009
Betreft Nieuwbouwplannen en vermeende fusie van het Da Capo College in Sittard

Geachte mevrouw Gruisen,
Met belangstelling heb ik kennis genomen van uw E-mailbericht aan de Vaste Kamercommissie (VKC) voor Onderwijs,Cultuur en Wetenschap van 13 mei 2009. Daarin geeft u een signaal af over de nieuwbouwplannen van het Da Capo College in Sittard en de vermeende bestuurlijke fusie tussen het Da Capo en de Leeuwenborgh Opleidingen in Maastricht. De VKC heeft mij gevraagd op uw E- mail te reageren.
Vervolgens heb ik uw brief aan de VKC voor OCW van 23 juni 2009 gelezen. Het doet mij veel deugd dat er verhelderende gesprekken tussen uw werkgroep en het College van Bestuur van de Stichting Da Capo hebben plaatsgehad. Daardoor zijn uw bezwaren tegen de nieuwbouwplannen en de misverstanden over een vermeende fusie met de Leeuwenborgh Opleidingen uit de weg geruimd. Ik heb er dan ook vertrouwen in dat het gehele personeel van uw Da Capo College constructief zal samenwerken met de schoolleiding om voor het vmbo een inspirerende leeromgeving te realiseren.

Met vriendelijke groet,

de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart

a
na 1 van 1 Pagi