Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

2009Z13053

Vragen van het lid Van der Ham (D66) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over homoseksuelen die zich bij aangifte bij de politie niet goed behandeld voelen. (Ingezonden 2 juli 2009)


1
Wat is uw reactie op het bericht dat tweederde van de homoseksuelen zich bij aangifte bij de politie niet goed behandeld voelt? 1)


2
Hoe verhoudt zich deze ontwikkeling met het feit dat het kabinet middels de motie-Dittrich c.s. 2) is opgeroepen om homofoob geweld te registreren? Deelt u de mening dat de aangiftebereidheid van groot belang is om meer inzicht te krijgen in homofoob gedrag?


3
Hoe verhoudt dit bericht zich tot de doelstelling van het kabinet om geweld en intimidatie tegen homoseksuelen aan te pakken?


4
Welke maatregelen gaat u treffen om dit probleem te ondervangen?


1) www.gk.nl, 29 juni 2009: "Veel homo's hebben negatief beeld van politie"
2) Kamerstuk 27 017, nr. 20