Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


2009Z13078

Vragen van de leden Jasper van Dijk en Smits (beiden SP) aan de staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over gastlessen op scholen om commerciële producten aan te prijzen. (Ingezonden 2 juli 2009)


1
Wat is uw mening over het farmaceutische communicatiebureau Remedica, dat gesponsorde `gastlessen' verzorgt op scholen? 1)


2
Deelt u de mening dat deze gastlessen een onaanvaardbare vorm van reclame en sponsoring zijn, aangezien in de productinformatie aan de opdrachtgevers staat dat leerlingen aan het werk gaan met `uw boodschap, producten en dienstverlening', `geheel in de look&feel van uw bedrijf en relevante `titels', dat er mogelijkheden zijn om bij het huiswerkmateriaal `een brochure, flyer en/of ander promotiematerialen mee te geven', dat de lessen `draagvlak creëren' voor de communicatieboodschap van de opdrachtgever en dat `uw product/dienst uniek is binnen de gastles' omdat Remedica haar doelgroep nooit verwart met "concurrerende informatie"?


3
Deelt u de mening dat met de commerciële gastlessen van dit bureau het mede door u getekende convenant sponsoring wordt geschonden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u hiertegen ondernemen?


4
Deelt u de mening dat door deze wijze van sponsoring er geen `subjectieve informatie' (artikelen 3/4/5/6 van het Convenant) wordt gegeven aan leerlingen en dat `de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs in gevaar worden gebracht' (artikel 4)? Zo ja, wat gaat u doen om deze vormen van sponsoring en reclame op scholen tegen te gaan?


5
Deelt u de mening dat deze vorm van sponsoring en reclame onaanvaardbaar is en dat er een wettelijk verbod dient te komen? Zo ja, wanneer komt u met een voorstel? Zo nee, hoe kunt u
- gezien de kwestie Remedica - volhouden dat de bestaande zelfregulering door middel van een convenant voldoende waarborgen biedt om deze vormen van beïnvloeding van leerlingen te voorkomen?


6
Hoe oordeelt u over het argument van Remedica dat de gastlessen naadloos aansluiten op het "tekort aan lesuren" waar scholen mee kampen?


7
Bent u bereid Scholengemeenschap Trevianum in Sittard aan te spreken op de lopende samenwerking met Remedica? Wilt u de Kamer hierover informeren?


8
Bent u bereid eerder dan gepland onderzoek te doen naar de naleving van de regels rond sponsoring op scholen en de Kamer hierover te informeren?


1) De Telegraaf, 1 juli 2009: "Commercie rukt op in klas" en bijlage, onderhands aan bewindspersoon verstrekt