Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


2009Z13210

Vragen van het lid Pechtold (D66) aan de staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat communicatiebureaus gesponsorde lessen geven over de werking van commerciële producten. (Ingezonden 2 juli 2009)


1
Is het bericht waar dat een communicatiebureau gesponsorde lessen gaat aanbieden over commerciële producten?


2
Deelt u de mening dat het ongewenst is dat de onderwijstijd wordt gevuld door lessen verzorgd door bedrijven in plaats van door bevoegde docenten?


3
Beschikken scholen over voldoende financiële middelen om aan de nieuwe urennorm te voldoen of hebben zij hier de gesponsorde lessen voor nodig? Zo ja, bent u bereid de urennorm te herzien of de financiering van het onderwijs aan te passen?


4
Hoe gaat u de kwaliteit en objectiviteit van deze gesponsorde lessen controleren?


5
Mag D66 komend schooljaar de lessen maatschappijleer en geschiedenis sponsoren?

Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen ter zake van de leden Jasper van Dijk en Smits (beiden SP), ingezonden 2 juli 2009 (vraagnummer 2009Z13078)