Stadsdeel De Baarsjes Amsterdam---

Overlast Columbusplein


2 juli 2009
Bewoners rondom het Columbusplein hebben aangegeven de laatste maanden veel overlast van hangjongeren te hebben. Op 8 juni zijn bewoners, politie en stadsdeel bij elkaar gekomen om klachten te delen en over oplossingen te spreken.
Klachten waren onder meer: hangen in portieken en voor de school, intimidatie, geluidsoverlast laat in de avond en drugshandel. Daarnaast meldden bewoners dat ze graag strenger toezicht door ouders, jongerenwerkers en straatcoaches zouden zien, en een beter contact met de politie willen.

Klachten worden serieus genomen

Stadsdeel en politie zijn inmiddels aan de slag met de klachten. De straatcoaches leggen actief contact met buurtbewoners en voeren gesprekken met ouders van jongeren die overlast veroorzaken. Daarnaast werken ze tijdelijk langer door: op donderdag, vrijdag en zaterdag tot
1.00 uur `s nachts. De politie is actiever op het plein aanwezig. En vanaf deze week wordt het plein elke werkdag schoongemaakt.

Nieuwe afspraken voor de toekomst

Voor de nabije toekomst zijn met betrokkenen nieuwe afspraken gemaakt. Zo gaan de jongerenwerkers jongeren gerichter aanspreken op hun gedrag en komt er een aangepast programma van het jongerenwerk. Bij de aanpak van de overlast worden tevens Sportbuurtwerk, Stichting DOCK, Bureau Leerplicht en de Visserschool betrokken.

Training na de zomer

Na de zomer komt er een training voor bewoners om effectiever met overlastgevende jongeren in gesprek te gaan. Daarnaast organiseert het stadsdeel een buurtbemiddelingsgesprek met ouders, bewoners, jongeren en professionals om een plan van aanpak te maken.

Zie ook

De Baarsjes er op af

---