ABVAKABO FNV

Belgische gedetineerden geven Nederlandse bewaarders lucht

Staatssecretaris Albayrak kondigt vandaag in een brief aan de Tweede Kamer aan dat Belgische gevangen in 2010 in Nederland worden opgevangen. ABVAKABO FNV is blij met de aankondiging. Het personeel van verschillende gevangenissen, die door ingrijpende reorganisatieplannen moeten sluiten, krijgen hierdoor meer tijd om aan het werk te blijven.

In de brief schrijft Albayrak dat zij overeenstemming heeft bereikt met België over de opvang van Belgische gedetineerden in Nederlandse gevangenissen. België kampt al jaren met een cellentekort, terwijl in Nederland veel cellen leeg staan. ABVAKABO FNV riep daarom al eerder op om de Belgen naar ons land te halen. Jan Willem Dieten, sectorbestuurder Rijk van ABVAKABO FNV: "In principe vinden wij dat België en Nederland beiden zorg moeten kunnen dragen voor de eigen gedetineerden. Maar wij begrijpen dat een cellentekort of -overschot niet in een paar weken is opgelost. We zien dit daarom als een uitstekende tijdelijke oplossing, met personele voordelen."

Op 19 mei kondigde staatssecretaris Albayrak namelijk een grote reorganisatie van het gevangeniswezen aan. Hierbij moeten de komende jaren acht gevangenissen dicht. ABVAKABO FNV vreest dat het niet lukt om alle problemen voor het personeel goed op te lossen. Onder andere door de opvang van de Belgische gedetineerden, worden verschillende gevangenissen later gesloten dan gepland en heeft het personeel meer tijd om vervangend werk te vinden.

Naast de aangekondigde reorganisatie van het gevangeniswezen, zijn er ook bezuinigingen. Dieten: "Gevangenisbewaarders moeten niet denken dat ze nu achterover kunnen leunen. Door de bezuinigingen kunnen ook in andere gevangenissen personeelsproblemen ontstaan. We denken alleen dat de problemen daar beter oplosbaar zijn dan in de gevangenissen die moeten sluiten."

Of de Belgen straks echt in Nederlandse cellen terecht komen, is afhankelijk van de Tweede Kamer. Vanavond stemt de Kamer of de Albayrak met uitvoering van de reorganisatie in de gevangenissen -en dus de deal met België- verder mag gaan. ABVAKABO FNV spreekt ondertussen druk met alle partijen om onder andere afspraken te maken over het sociaal flankerend beleid. Maandag praten de bonden weer met de hoofddirectie van de Dienst Justitiële Inrichtingen en de gemeenschappelijke ondernemingsraad. De sluitingen van unit 1 en 2 van Scheveningen staan dan hoog op de agenda.