Ingezonden persbericht


NGN organiseert in samenwerking met TechAccess op 2 juli seminar over een drietal hot topics in security land.


1) Single Sign On 2) Sterke authenticatie op basis van een SMS bericht 3) Port- en device control

De drie onderwerpen die deze dag aan bod komen hebben alle drie te maken met het verbeteren van de security tegen bedreigingen van binnen uit. Of in ieder geval tegen bedreigingen die al dan niet bewust vanuit trusted gebruikers komen. De onderwerpen betreffen Single Sign On en strong authentication management, sterke authenticatie op basis van via SMS verstuurde passcodes en data leak prevention, port- en device control en HD encryptie van werkstations en PC's binnen netwerken. In de ochtend zal de sessie gericht zijn gericht op het reseller kanaal en wordt er uitleg gegeven over deze technologieën en bijbehorende business oppertunities.

In de middag sessie (in samenwerking met NGN) komen dezelfde onderwerpen aan bod, maar dan meer gericht op de algemene technologie, noodzaak en algemene kenmerken van deze onderwerpen en ook de toepasbaarheid hiervan. Deze sessie is bedoeld voor security managers.

In de TV uitzending van Nova op woensdag avond 24 juni werd nog eens duidelijk hoe gevaarlijk een USB stick kan zijn. Nova medewerkers hebben toen bij verschillende bedrijven de kans gezien om een USB stick zo maar in een werkplek te plaatsen. Ook hebben zij aangetoond dat gevonden USB sticks zo maar in werkplekken worden geplaatst.

Inschrijven voor de reseller sessie (ochtend) kan via onderstaande link:

http://www.techaccess.nl/

Inschrijven voor de end-user sessie (middag) van NGN kan op onderstaande link:

http://www.ngn.nl/ngn/evenementen/ngn-evenementen/authenticatie-goed-geregeld/?waxtrapp=carylKsHyoOtvOXEkClCgBfB

Ook kunt u op deze links meer specifieke informatie vinden over de drie onderwerpen en de sprekers die tijdens deze dag aan het woord komen. Seminar zal plaatsvinden op 2 juli in het Mercure hotel te Bunnik.