Provincie Gelderland
BURGEMEESTERS TEKENEN VOOR WAALWEELDE

De Waal moet niet alleen veiliger, maar vooral ook mooier worden. Daarom ondertekenen bestuurders van de provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland en de betrokken Waalgemeenten op donderdag 2 juli 2009 de intentieverklaring voor het project WaalWeelde. Op 2 juli wordt ook de vernieuwde website www.waalweelde.nl gelanceerd. De ondertekening van de intentieverklaring vindt plaats van 9.30 tot 11.00 uur in restaurant Belvédère te Nijmegen (Kelfkensbos 60).

De Waal is de breedste en drukst bevaren rivier van West-Europa. Het is een mooie rivier, met weilanden, ooibossen en bedrijven op de oevers. Maar soms is ze ook beangstigend, als het water stijgt en het achterliggende land onder dreigt te lopen. De dijken kunnen niet oneindig verhoogd en verbreed worden, maar door klimaatverandering moet de rivier wel steeds meer water afvoeren. Om overstromingen te voorkomen, moet de rivier meer ruimte krijgen. De provincie Gelderland, de Gelderse gemeenten aan de Waal en Waterschap Rivierenland vinden bovendien dat de rivier niet alleen meer ruimte, maar ook meer ruimtelijke kwaliteit moet krijgen. Dan kan er een veiliger èn mooier rivierlandschap ontstaan, met meer natuur, bedrijvigheid en meer fiets- en wandelpaden.

Veiliger èn mooier
In WaalWeelde werken publieke en private partijen, belangenorganisaties en omwonenden samen aan de herinrichting van de rivier de Waal en haar oevers. Dit om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren, het gebied duurzaam te beschermen tegen hoog water en de ontwikkeling van natuur, economie en recreatie te stimuleren. Het project is gestart in 2006. Onder regie van de provincie Gelderland wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan de Integrale Ontwikkelvisie. Ook de ministeries van VROM, LNV en V&W zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep WaalWeelde. Inwoners en belangenorganisaties, ambtenaren en wethouders, bedrijven en de overheid maken samen, onder regie van de provincie, één ontwerp voor het buitendijkse gebied van de Waal in Gelderland; van de Duitse grens tot Loevestein. Dat is ruim 80 kilometer! De samenwerkende partijen ontwerpen een plan dat de Waal veiliger èn mooier maakt.

Handtekening
Op 2 juli 2009 wordt met de ondertekening van de intentieverklaring het startsein gegeven voor de verdere samenwerking en ontwikkeling van WaalWeelde. De Gelderse Commissaris van de Koningin, de dijkgraaf van Waterschap Rivierenland en de burgemeesters van de verschillende Waalgemeenten zetten hun handtekening onder de intentieverklaring.

Programma 2 juli 2009
09.30 uur: Ontvangst in Restaurant Belvédère, Kelfkensbos 60, Nijmegen
09.45 uur: Inleiding over WaalWeelde door gedeputeerde Verdaas
10.00 uur: Ondertekening intentieverklaring
10.15 uur: Lancering van de vernieuwde website www.waalweelde.nl
door de heer Cornielje, Commissaris van de Koningin
10.30 uur: Feestelijke afsluiting
11.00 uur: Einde

Uitnodiging aan de pers
U bent van harte welkom om bij de ondertekening van de intentieverklaring WaalWeelde aanwezig te zijn. Aanmelden graag bij Stijn Verbruggen, s.verbruggen@prv.gelderland.nl