Project De Maaswerken

2 juli: informatieavond over start werk aan sluis Born

Rijkswaterstaat Maaswerken nodigt omwonenden en belangstellenden uit voor de informatieavond die donderdag 2 juli plaatsvindt in Amrâth Hotel Born-Sittard. Samen met de aannemerscombinatie geeft Rijkswaterstaat een toelichting op de werkzaamheden aan sluiscomplex Born die in september starten en de gevolgen daarvan voor de scheepvaart en omgeving.

De informatieavond over de werkzaamheden aan het sluizencomplex Born vindt plaats op donderdag 2 juli 2009 in Amrâth Hotel Born-Sittard, Langereweg 21 in Born. Vanaf 19.00 uur is de zaal open. Om 19.30 uur start de bijeenkomst. Na de algemene presentatie is er ook gelegenheid om individueel vragen te stellen.

Werkzaamheden aan sluizencomplex Born

In september 2009 starten de werkzaamheden aan het sluizencomplex Born. Eerst wordt de renovatie aan de westelijke sluiskolk uitgevoerd. Vervolgens worden de remming- en geleidewerken van het gehele complex uitgebreid. De kolkwanden worden gestabiliseerd en vervolgens vindt de renovatie en verlenging van de middenkolk tot 225 meter plaats. Tenslotte vindt de renovatie van de oostsluis plaats. Gedurende een bepaalde periode is er geen scheepvaartverkeer mogelijk via de sluiskolk waaraan op dat moment wordt gewerkt. De andere sluiskolk(en) blijft(en) wel beschikbaar voor de scheepvaart. Houd de scheepvaartberichten in de gaten.

Rijkswaterstaat Maaswerken verlengt op drie sluizencomplexen één sluiskolk tot 225 meter om schepen met een lengte van 190 meter, een breedte van 11,4 meter en een diepgang van 3,5 meter toe te kunnen laten op de vaarweg.