Middeleeuwse muurschildering met Sint-Joris en de draak ontdekt in Mechelse Sint-Janskerk

02/07/2009 11:46

Vlaamse Overheid

Restaurateurs van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) hebben de afgelopen weken een meer dan levensgrote schildering van Sint-Joris en de draak blootgelegd. Het VIOE zal de middeleeuwse ruimte, waar vorig jaar ook een reusachtige Sint-Christoffel met Christuskind werd aangetroffen, integraal restaureren en onderzoeken, en erover publiceren.

Restaurateurs van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) hebben de afgelopen weken een meer dan levensgrote schildering van Sint-Joris en de draak blootgelegd. Het VIOE zal de middeleeuwse ruimte, waar vorig jaar ook een reusachtige Sint-Christoffel met Christuskind werd aangetroffen, integraal restaureren en onderzoeken, en erover publiceren.

Context In oktober 2008 werd de vondst van de beeltenis van Sint-Christoffel bekendgemaakt. Die uitzonderlijk goed bewaarde muurschildering uit de vijftiende eeuw was aangetroffen achter het orgel, in een overwelfde ruimte in de kerktoren. Toen al werd vermoed dat ook op de tegenoverliggende muur schilderingen aanwezig waren. Die muur was grotendeels onbereikbaar omdat de orgelkast en de blaasbalg ervoor stonden. Pas toen het orgel voor restauratie werd gedemonteerd, konden de kalklagen verwijderd worden en kwam het nieuw ontdekte tafereel tevoorschijn.

Het orgel Bij de installatie van het achttiende-eeuwse orgel werd een koordoksaal gebouwd. De oorspronkelijke hoogte van de centrale kerktoegang werd zo aanzienlijk verlaagd. Daarboven, achter het orgel, ontstond een kleine ruimte die plaats bood aan een aantal registers in de orgelkast en een grote blaasbalg. In die ruimte bevinden zich de muurschilderingen. Orgelspecialisten kwamen na onderzoek tot de vaststelling dat het oorspronkelijke orgel veel kleiner was en volledig op het doksaal was opgesteld. In afwachting van de orgelrestauratie werd het volledig gedemonteerd en deskundig opgeborgen. Zo kwam de middeleeuwse overwelfde ruimte volledig vrij. De kerkfabriek liet onmiddellijk stellingen plaatsen voor het verdere onderzoek van de muren en gewelven.

Sint-Joris met de draak Het tafereel in de Sint-Janskerk is zeer dynamisch uitgewerkt. Sint-Joris doorboort met zijn lans de keel van de draak, terwijl de prinses met haar lam vol vertrouwen en devoot geknield toekijkt. Het paard, in vol ornaat, is prachtig uitgewerkt en de rijke rode brokaatmantel van de ridder wappert weids achter hem aan. Sinds oktober 2008 kon ook de Sint-Christoffel volledig blootgelegd worden. Het Jezuskind draagt, zoals gebruikelijk, een kleine wereldbol in de hand. In een ontroerend detail houdt Christoffel het kind bij het voetje vast met een vaderlijk gebaar. Op de rotsachtige oever rechts staan eiken. Sint-Joris was - net als Sint-Christoffel overigens - een van de populairste middeleeuwse heiligen. Volgens de legende kwam Joris tijdens zijn omzwervingen in Libië voorbij een stad die geterroriseerd werd door een draak die in het moeras leefde. De bevolking probeerde die draak te paaien door hem elke dag twee schapen te geven. Toen het schapenbestand slonk, gaven ze hem dagelijks één schaap, en één kind dat uitgeloot werd. Op een dag wees het lot de dochter van de koning aan. Tijdens haar tocht naar het moeras kwam de prinses Joris tegen, die beloofde haar te zullen bevrijden. Dat deed hij ook door de draak met zijn zwaard te doorboren. Op de meeste voorstellingen is de prinses afgebeeld met haar lammetje en meestal kijken de koning en de koningin vanboven op de stadswallen toe.

Totaalconcept In de middeleeuwen werden de kerken versierd volgens een totaalconcept. Figuratieve voorstellingen en de zogenaamde architectuurpolychromie gingen hand in hand. De gewelfribben zijn geaccentueerd met felle rode en zwarte lijnen, en versierd met bloemetjes. De ribben komen neer op vier figuratieve consoles, die minutieus beschilderd zijn, tot de wenkbrauwen en de wimpers toe.

Onderzoek en restauratie Een middeleeuws totaalconcept vereist een totaalaanpak. In plaats van de restauratie te beperken tot de figuratie, zoals nog te vaak gebeurt, zal het conservatieteam van het VIOE (Marjan Buyle, Els Jacobs en Philippe Schurmans) de volledige middeleeuwse ruimte met haar hele afwerking restaureren. Het onderzoek van de schilderingen zal uitgevoerd worden door erfgoedonderzoekers Marjan Buyle en Anna Bergmans. De schildertechniek zal gedetailleerd onderzocht worden, alsook de iconografie, de stijl, de context en de functie van deze schilderingen. De resultaten van dat onderzoek worden gepubliceerd in Relicta, het wetenschappelijke tijdschrift van het VIOE.

Publiekswerking Na de restauratie zal met de kerkfabriek en de stedelijke diensten bekeken worden op welke manier dit uitzonderlijke ensemble toegankelijk gemaakt kan worden. Nu al krijgen de bezoekers informatie via geïllustreerde infopanelen en een videovoorstelling. Vroeger al bleek dat er een grote belangstelling is voor dergelijke restauratiewerken. Vanaf eind augustus zijn er werfbezoeken mogelijk. De belangrijkste doelgroep bestaat uit mensen uit de sector van de monumentenzorg, maar ook andere belangstellenden mogen zich melden. Als u een bezoekje wilt brengen aan de restauratiewerken, kunt u contact opnemen met Evelien Oomen, evelien.oomen@rwo.vlaanderen.be .

Voor eventuele hyperlinks en bijlagen:
Zie het origineel