Gemeente Den Haag
Ondanks de crisis duiden recente cijfers op aanhoudend aantal wantoestanden

Den Haag, Rotterdam en uitzendbranche pakken woonmisstanden arbeidsmigranten aan

Malafide huisvesting van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa blijft in Rotterdam en Den Haag tot grote problemen leiden. Afgelopen jaar spoorden zowel Den Haag als Rotterdam gemiddeld elke dag een illegaal kamerverhuurbedrijf vol Oost-Europese, veelal Poolse arbeidsmigranten op. Om de malafide huisvesting beter te kunnen bestrijden sloten beide steden vandaag een akkoord met de uitzendbranche tot uitwisseling van verblijfsadressen van de Oost-Europese uitzendkrachten. Met die gegevens kunnen betrokken partijen uitbuiting van arbeidsmigranten en overlast in de buurt beter tegengaan.

Het vandaag overeen gekomen 'Convenant Gegevensuitwisseling Huisvesting Arbeidsmigranten' is ondertekend door drie koepels van uitzendbureaus: de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU), Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) en de Vereniging van Internationale Arbeidsbemiddelaars (VIA). Het convenant voorziet erin dat de aangesloten leden van de uitzendkoepels gemeenten de huisvestingslocaties van arbeidsmigranten melden. De deelnemende brancheorganisaties verplichten zich tot het goed regelen en toezicht houden op huisvesting van arbeidsmigranten en staan garant voor goede woonomstandigheden. De gemeenten faciliteren op hun beurt bij huisvestingsprojecten alleen gecertificeerde uitzendondernemingen.

Aanhoudend aantal woonmisstanden

Volgens de Haagse wethouder Marnix Norder (Bouwen en Wonen) blijft het aantal illegale kamerverhuurbedrijven in zijn stad, ondanks de economische crisis een aanhoudend groot probleem: 'De woonmisstanden met Oost-Europese arbeidsmigranten lost zich duidelijk niet van zelf op. Vorig jaar rolden we 350 van die schimmige kamerverhuurbedrijfjes vol met vaak Poolse uitzendkrachten op. En de eerste cijfers van de afgelopen maanden laten nog beslist geen daling zien. Er zijn echt extra maatregelen nodig om dit probleem een halt toe te roepen.' Tussen 2005 en 2008 verviervoudigde het in Den Haag het aantal bij de gemeente ingeschreven Poolse arbeidsmigranten. Het aantal Bulgaren vertwaalfvoudigde zelfs. Schattingen van het totaal aantal Oost-Europese arbeidsmigranten in de stad lopen op tot zo'n 15.000. De hoeveelheid geconstateerde woonmisstanden blijft aanhoudend hoog. 'Het aantal extreme overbewoningen lijkt wel wat af te nemen', aldus Marnix Norder. 'Al komen we die ouderwetse uitschieters, met twintig bedden in een klein huis, nog altijd tegen', aldus Marnix Norder.

Rotterdam is blij met de samenwerking met de uitzendbranchewethouder Wethouder Hamit Karakus (Wonen en Ruimtelijke Ordening): 'We maken een gezamenlijke vuist tegen misstanden.' Wel constateert hij dat de huidige kredietcrisis de kans op meer actieve malafide uitzendbureaus vergroot. 'Zij kunnen immers goedkope werknemers leveren. We ontvangen steeds vaker signalen van Polen die worden uitgebuit. Ze worden door de malafide uitzendbureaus slecht gehuisvest en onderbetaald. Omdat er minder werk is, worden zij voor minder uren ingezet terwijl de huur nog steeds ingehouden wordt op het salaris.'

Rotterdam heeft in het opleggen van dwangsommen aan uitzendbureaus die illegaal huisvesten een maatregel gevonden om malafide uitzendbureaus uit te schakelen.

Het net sluiten

De overeengekomen samenwerking met de bonafide uitzendkoepels geeft de gemeenten bovendien meer armslag om zich te richten op opsporing van malafide uitzendbureaus. 'Dit convenant helpt het net verder te sluiten rond die malafide bureaus', aldus Aart van der Gaag directeur van de ABU namens de uitzendkoepels. Volgens hem zijn er in Nederland zo'n 5000 tot 6000 malafide uitzendbureaus actief.