Ingezonden persbericht

SMVP: Investeringen nodig om positie burgeringrijpers te vergroten

Van burgers mag een actieve houding en rol verwacht worden als zij geconfronteerd worden met (ernstige) veiligheidsincidenten in onze samenleving. De werkelijkheid is echter anders. Burgers schromen om in te grijpen; óf omdat ze niet durven, omdat ze de vaardigheden missen om in te grijpen, óf omdat ze angst hebben door dat ingrijpen zelf slachtoffer te worden of zelfs in de verdachtenbank terecht te komen.

De Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP) acht het van groot belang dat er de komende tijd investeringen plaatsvinden om de positie en de kwaliteit van de 'burgeringrijpers' te verbeteren. Burgers moeten tot ingrijpen kunnen en durven komen door hen basale vaardigheden aan te reiken, door onder burgers meer technische kennis te verspreiden en door ervoor te zorgen dat er meer respect en begrip wordt getoond voor de actief optredende burger door professionals als politie, brandweer en ambulancedienst.

In de notitie Burgeringrijpen maakt de SMVP het strategisch plan dat daartoe moet leiden en de eigen rol daarin, bekend.
Dit standpunt is te downloaden via onze website (www.smvp.nl, Downloads). Een papieren versie kan - eveneens via onze website (zie: Publicaties, bestelformulier) - worden besteld of bij het bureau van de stichting. De kosten bedragen ¤ 1,- (excl. BTW en verzendkosten).

Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie
Postbus 239
3300 AE Dordrecht
tel.: 078 614 4362
fax: 078 631 3580
e-mail: smvp@smvp.nl
website: www.smvp.nl