Ingezonden persbericht

'De Zeeuwse Boerderij. Van Woonstalhuis tot Damwandloods' - expositie in het Zeeuws Archief -

MIDDELBURG - 'Van Woonstalhuis tot Damwandloods' is een tentoonstelling over de geschiedenis van de Zeeuwse boerderij die van 2 juli tot en met 18 september 2009 te zien is in het Zeeuws Archief. De expositie over boerderijen in Zeeland is een activiteit in het kader van de koepeltentoonstelling 'Landbouw in Zeeland 19e - 20e eeuw', die nog tot begin volgend jaar in het Zeeuws Archief te bezichtigen is.

De expositie 'De Zeeuwse boerderij. Van Woonstalhuis tot Damwandloods' laat de geschiedenis van de Zeeuwse boerderij in vier perioden zien: van het begin van de jaartelling tot 1650, van 1650 tot 1900, van 1900 tot 1960 en na 1960.
De tentoonstelling laat de overgang zien van boerderijen waar mens en dier onder één dak leefden (woonstalhuis met lemen wanden en rieten daken) naar een gescheiden stenen boerderij voor bewoners en een houten stal voor de dieren, om te eindigen met de hedendaagse grootschalige bedrijven met damwandloodsen. Tot slot wordt nader ingegaan op de toekomst van de boerderij in Zeeland.

De ontwikkeling van Zeeuwse boerderij wordt in deze tentoonstelling in beeld gebracht aan de hand van opgravingstekeningen, artist impressions, film- en fotomateriaal. Bij een Zeeuwse boerderij wordt vaak gedacht aan een klein stenen woonhuis met een grote, zwartgeteerde houten schuur en enkele bijgebouwtjes als een bakkeet. De expositie 'Van Woonstalhuis tot Damwandloods' toont echter aan dat er sterke verschillen tussen de regio's zijn..

De laatste 100 jaar zijn heel wat oude boerenwoonhuizen en schuren afgebroken en vervangen door nieuwbouw. Boerderijen waar de tijd lijkt te hebben stil gestaan zijn er nauwelijks meer. Met name de komst van de moderne landbouw met zijn grote machines heeft geleid tot vervanging van traditionele landbouwschuren door grote damwandloodsen. Bovendien is het onderhoud van monumentale boerderijen en schuren erg kostbaar. Nog steeds vallen oude schuren en boerenwoonhuizen ten prooi aan de slopershamer of raken in verval door achterstallig onderhoud.
Met deze tentoonstelling wordt getracht dit unieke erfgoed onder de aandacht van een groot publiek te brengen en te pleiten voor het behoud van de karakteristieke Zeeuwse boerderijen, hun erven en aanverwante gebouwen.

Deze reizende expositie 'De Zeeuwse Boerderij. Van Woonstalhuis tot Damwandloods' is in het kader van '2003 Jaar van de Boerderij' ontwikkeld door de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ), de Boerderijenstichting en de Provincie Zeeland. Hij is in het Zeeuws Archief te zien tot en met 18 september 2009, maandag tot en met vrijdag en elke eerste zaterdag van de maand, van 9.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.Ingezonden persbericht