Gemeente Utrecht

IDEA stopt 1 januari 2010 haar organisatie

Stichting IDEA stopt met ingang van 1 januari 2010 met haar werkzaamheden. Ze voert tot 1 januari haar huidige taken uit en heeft tot die tijd ook de gelegenheid om voorzieningen voor het huidige personeel te treffen. De huidige taken van stichting IDEA moeten onderdeel worden van de integrale ondersteuningsstructuur die de gemeente opzet voor alle vrijwilligersorganisaties in de stad. Daarover wordt dit najaar een voorstel aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Stichting IDEA, die zich bezig houdt met emancipatie en interculturele expertise, ziet geen mogelijkheden om haar organisatie voort te zetten, omdat de gemeentelijke subsidie met ingang van 1 januari 2010 stopt. De stichting komt zo snel mogelijk met een overzicht van de consequenties van de beëindiging van de subsidie voor haar samenwerkingsrelaties en personeel. De gemeente zal, waar nodig en mogelijk, IDEA ondersteunen in de ontmanteling van de organisatie.