Ingezonden persbericht

Initiatief PvdA zorgt voor aanpak topinkomens

De topinkomens van Haagse gesubsidieerde instellingen en gemeentelijke deelnemingen worden op
initiatief van de Haagse PvdA-fractie aangepakt. Wethouder Marieke Bolle (PvdA) stuurde de raad
daarover namens het college kort geleden twee brieven. Fractievoorzitter Bas Sepers toont zich
tevreden: "Een goede aanpak voor een maatschappelijk belangrijk probleem".

Voor door de overheid gesubsidieerde instellingen geldt de Balkenende-norm. Instellingen die meer
betalen, moeten dat melden. Op dit ogenblik is dat bij 17 instellingen, waaraan ook de gemeente Den
Haag subsidie verleent, het geval. Dat zijn onder andere zorginstellingen, onderwijsinstellingen en
woningbouwcorporaties.
Sepers: "Het naleven van deze norm is van groot belang omdat het hier gaat om belastinggeld".
Aangezien de gemeente niet altijd een directe invloed kan uitoefenen, kan hij zich vinden in de
stelling van wethouder Marieke Bolle (PvdA) dat het ook een zaak is van "policy by speech om de
direct verantwoordelijken zoals Raden van Commissarissen consequent op hun rol te wijzen".

Het college neemt initiatieven om te zorgen dat de meldingsplicht goed wordt nageleefd. Op verzoek
van de PvdA-fractie wordt daarnaast bezien bij welke instellingen de gemeente direct ofwel in
aanbestedingsprocedures, ofwel in subsidievoorwaarden ofwel via gemeentelijk aandeelhouderschap
verdere grip kan hebben op de hoogte van de topsalarissen.
Sepers: "Goed dat er nu wat verder doorgepakt gaat worden. Wij zien met spanning uit naar de
rapportage die we rond Kerst zullen ontvangen".