Ingezonden persbericht

Kabinet benoemt nieuwe Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Den Haag, 2 juli 2009 - De ministers van Economische Zaken, FinanciÇën en Justitie hebben vandaag een nieuwe Monitoring Commissie Corporate Governance Code benoemd. De Commissie volgt de Commissie Frijns op, die in december 2008 de Code Tabaksblat heeft geactualiseerd. Voorzitter wordt de heer Jos Streppel, oud financieel directeur van AEGON N.V. De Commissie bestaat daarnaast uit zes leden: Ieke van den Burg, Jurjen Lemstra, Jaap van Manen, Henriëtte Prast, Hélène Vletter-van Dort en Peter Wakkie. De Monitoring Commissie is voor vier jaar ingesteld.

De Monitoring Commissie heeft tot taak de actualiteit en bruikbaarheid van de Nederlandse corporate governance code te bevorderen en de naleving ervan door de Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen te bewaken. De door de Commissie Frijns geactualiseerde corporate governance code wordt door het kabinet aangewezen als gedragscode voor Nederlandse beursvennootschappen, ter vervanging van de Code uit 2003. Dit houdt in dat beursvennootschappen vanaf boekjaar 2009 moeten rapporteren op basis van de geactualiseerde Code. De rapportage over boekjaar 2008 geschiedt nog op basis van de Code uit 2003.

De Monitoring Commissie zal in december 2009 haar eerste monitoringrapport uitbrengen. Hierin zal de Commissie haar programma voor de komende jaren aankondigen. Tevens zal het rapport op deelonderwerpen de monitoringresultaten over boekjaar 2008 bevatten.

Samenstelling Monitoring Commissie:

Jos Streppel, oud-CFO AEGON, vice-voorzitter raad van commissarissen KPN en Van Lanschot
Peter Wakkie, lid raad van bestuur Ahold, commissaris Wolters Kluwer en Tomtom
Jurjen Lemstra, advocaat Pels Rijcken
Ieke van den Burg, oud-PvdA Europarlementariër, commissaris bij ASML en APG
Prof. Jaap van Manen, partner PwC, hoogleraar RUG
Prof. Henriëtte Prast, hoogleraar personal financial planning Universiteit van Tilburg, lid WRR
Prof. Hélène Vletter-van Dort, hoogleraar effectenrecht EUR en RUG, commissaris bij Fortis Bank Nederland

De leden voeren hun taak in de Commissie zonder last of ruggespraak uit.