Gemeente Apeldoorn
Apeldoorn krijgt Triple A status voor duurzaam beleid

De gemeente Apeldoorn heeft zich gecommitteerd aan het 10 Puntenplan en daarmee een Triple A status behaald. Het 10 Puntenplan, een initiatief van Vereniging Klimaatverbond Nederland, Hier Klimaatcampagne en de provinciale Milieufederaties, biedt concrete maatregelen om een verantwoord en duurzaam lokaal klimaatbeleid te realiseren. Hiermee geeft Apeldoorn invulling aan Het Klimaatakkoord dat eind 2007 tussen het ministerie van VROM en de VNG is gesloten.

Het 10 Puntenplan bestaat uit tien thema's, zoals bestaande bouw, nieuwbouw, mobiliteit en een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie. Deze thema's zijn vertaald in 69 concrete maatregelen die gemeenten kunnen uitvoeren om tot een verantwoord en duurzaam gemeentelijk klimaatbeleid te komen. Op basis van hun ambities voor uitvoering binnen één jaar en de mogelijkheden, zijn de deelnemende gemeenten (35 in totaal) gerangschikt en hebben respectievelijk de A-, de Dubbel A- of Triple A-status gekregen. Apeldoorn verkreeg de hoogst haalbare kwalificatie voor haar klimaatbeleid. De gemeente Apeldoorn eindigt niet alleen zo hoog omdat zij breed, op alle thema's, scoort, maar ook omdat zij hoog inzet op het thema energie.

Wethouder Duurzaamheid Michael Boddeke zegt hierover: "Energie is topprioriteit in Apeldoorn. Een goed voorbeeld hiervan is de GFT- aanbesteding waarmee we afval verwerken binnen de eigen regio en tegelijkertijd energie opwekken op eigen bodem. In ons streven naar een energieneutrale stad in 2020 is grootschalige productie van duurzame energie op eigen grondgebied onvermijdelijk. Daarnaast past het precies in het duurzaamheidbeleid van de gemeente: de energie die de stad nodig heeft voor wonen en werken binnen de eigen gemeentegrenzen opwekken, zonder de natuur en het milieu schade te berokkenen."

De gemeente Apeldoorn was één van de eerste gemeenten die het thema duurzaamheid opnam in haar gemeentelijk beleid. Onlangs heeft de gemeente haar beleid vernieuwd en haar ambities verwoord in een klimaatprogramma om ook andere gemeenten te inspireren en te motiveren.
De ambitie van de gemeente is groot: 'Apeldoorn energieneutraal in 2020'. Om dit te bereiken zet de gemeente verschillende stappen in de richting van een energieneutrale stad en stelt inwoners en ondernemers in de gelegenheid om ook een flinke stap te zetten. Voor de ontwikkeling van een stad gaat het immers om degenen die er wonen en werken. Een voorbeeld van deze ambitie is de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Zuidbroek. Woningen in deze wijk worden verwarmd op basis van duurzame energie.Gemeente Apeldoorn