Stadsdeel De Baarsjes Amsterdam

Korte lijnen in stadsdeel Amsterdam-West

De korte lijnen behouden en het kind niet met het badwater weggooien, met die inzet willen de vier stadsdeelbesturen in West gaan fuseren. Ze hebben hun gezamenlijke kijk op het fusieproces vastgelegd in een korte notitie, Visie op de fusie. "We willen er zijn als onze bewoners ons nodig hebben."

De directe buurt- en wijkgerichte bestuurstijl van de huidige stadsdelen Bos en Lommer, De Baarsjes, Oud-West en Westerpark moet behouden blijven. Wijkgericht werken, directe aandacht en geld voor buurtinitiatieven en betere dienstverlening zijn onder meer speerpunten waarin het nieuwe stadsdeel moet gaan uitmunten. De schaalvergroting die de fusie oplevert maakt dat mogelijk. Meer zaken in de gemeente Amsterdam op dezelfde manier doen en tegelijkertijd voor de wijken en buurten van het stadsdeel maatwerk leveren is de winst waarop de fusie moet uitdraaien.

Stadsdeel West moet 1 mei 2010 een feit zijn. Het nieuwe stadsdeel heeft dan bijna 130.000 inwoners.