Gemeente Rotterdam
Impuls van 4 miljoen voor kwetsbare winkelgebieden

Meer Rotterdamse ondernemers voelen zich veilig in hun winkel en omgeving

De verscherpte Rotterdamse aanpak Veilig Ondernemen werpt zijn vruchten af. Dat blijkt uit de Monitor Veilig Ondernemen 2009, die wethouder Dominic Schrijer (Werk Sociale Zaken en Grotestedenbeleid) vandaag heeft gepresenteerd. Wethouder Schrijer: "Veiligheid in winkelgebieden en op bedrijventerreinen is een van de belangrijkste voorwaarde voor een goed ondernemersklimaat in Rotterdam. Zeker nu het economisch tegen zit is dit enorm belangrijk. Het veiligheidsgevoel is toegenomen, de criminaliteit is afgenomen en de aangiftebereidheid is toegenomen. Dat is goed voor de economische kracht van winkelgebieden en bedrijventerreinen. Er wordt doorgepakt om de veiligheid te handhaven en verder te optimaliseren."

De afgelopen jaren is door het stadsbestuur fors geïnvesteerd in veilig ondernemen. Jaarlijks wordt de voortgang onderzocht. De monitor Veilig Ondernemen 2009 is samengesteld op basis van een onderzoek onder ruim 6.800 Rotterdamse ondernemers. De aanpak Veilig Ondernemen van de gemeente Rotterdam richt zich op drie thema's: een toename van veiligheidsgevoel bij ondernemers, een grotere aangifte bereidheid en minder criminaliteit. Het project Veilig Ondernemen wordt het komende jaar uitgebreid van 22 naar 30 gebieden.

Dominic Schrijer: "We hebben ruim 300 veiligheidscans uitgevoerd bij ondernemers en ruim 100 extra camera's geplaatst. Ook is de onderlinge samenwerking tussen Openbaar Ministerie, de politie, de deelgemeenten en de ondernemers verbeterd. Voor het komende jaar moeten we de aangiftebereidheid vergroten door het doen van aangifte makkelijker te maken voor ondernemers en de opvolging van de aangifte beter te doen. Daarnaast doen we het komende jaar extra inspanningen speciaal gericht op risicobranches zoals supermarkten, de Chinese ondernemers, de horeca, de bezorgdiensten en de taxi's om overvallen aan te pakken."

4 miljoen extra voor Actieprogramma Winkelgebieden

De komende twee jaar wordt er 4 miljoen euro extra geïnvesteerd in de winkelgebieden. Het Actieprogramma Winkelgebieden krijgt hiermee een behoorlijke impuls. Dominic Schrijer: "Naast veiligheid is het blijven investeren in de winkelgebieden zeker in tijden dat de economie tegen zit cruciaal. We maken nu extra geld vrij om te investeren in de buitenruimte, het verbeteren van de branchering, het vastgoed en de kwaliteit van het ondernemerschap. We gaan deze extra impuls de komende twee jaar in ieder geval inzetten voor de West-Kruiskade en Plein 53"

Stijging veiligheidsgevoel

Ondernemers in Rotterdam voelden zich in 2008 veiliger ten opzichte van voorgaande jaren: 77% voelde zich veilig in de bedrijfsvestiging, een verbetering ten opzichte van 2007. De veiligheidsbeleving in de bedrijfsomgeving is ook verbeterd: van 69% in 2005 naar 73% in 2008. Het vasthouden aan verscherpte aanpak veilig ondernemen is essentieel om het veiligheidsgevoel bij ondernemers - en daarmee het ondernemersklimaat - verder te verbeteren. Onveiligheidsgevoelens hebben overigens niet altijd te maken met criminaliteit; ook vervuiling, parkeeroverlast, hondenpoep en slechte bestrating spelen een rol. Rotterdam richt zich ook daarop in het dossier Veilig Ondernemen.

Minder criminaliteit; bereidheid tot aangifte groeit licht

Er zijn minder Rotterdamse ondernemers slachtoffer van criminaliteit: in 2005 was 43% slachtoffer van een misdrijf, in 2008 is dit gedaald naar 38%. Een derde van de ondernemers doet altijd aangifte van criminaliteit. Bij een ingrijpend misdrijf als een overval of een misdrijf waarbij de verzekering alleen uitkeert bij aangifte, wordt bijna altijd aangifte gedaan. Maar bij misdrijven als bedreiging, agressie, intimidatie en winkeldiefstal wordt zeer weinig aangifte gedaan.

Speerpunten voor het komende jaar

Een van de speerpunten het komende jaar is een nauwere, duurzame samenwerking met de risicobranches supermarkten, horeca en Chinese ondernemers, bezorgdiensten en taxi's om overvallen aan te pakken. Veilig Ondernemen pakt door met een nieuwe fase waarbij Veilig Ondernemen een onderdeel wordt van de WijkActiePlannen. Dit alles in nauwe samenwerking met ondernemers en andere belangrijke partijen, zoals de politie. Ook de individuele ondernemer krijgt meer mogelijkheden om maatregelen te treffen. Zo kunnen MKB-bedrijven met maximaal 10 fte's met de nieuwe Subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven hun winkel veiliger maken.