Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

NAJK: Tuinbouwjongeren laten van zich horen

De verschillende tuinbouwafdelingen van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) hebben hun handen ineen geslagen. Zij gaan als landelijke werkgroep Tuinbouw Jongeren Nederland (TJN) de belangen van de tuinbouwsector voor jonge tuinders samenbrengen en vormen tegelijk een platform waarbij kennis en ervaring wordt uitgewisseld. Hierdoor krijgt de belangenbehartiging binnen NAJK op het gebied van tuinbouw meer input en body.

De verschillende afgevaardigden van de tuinbouwafdelingen van NAJK zullen geregeld bij elkaar komen om actuele onderwerpen te bespreken en standpunten voor NAJK of provincies voor te bereiden. Daarnaast wordt er ervaring en kennis onderling uitgewisseld waardoor tuinbouwafdelingen binnen Nederland sterker kunnen worden.