Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Jurgen Veron is de nieuwe portefeuillehouder Melkveehouderij van NAJK

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is Jurgen Veron door de leden gekozen als opvolger van Nils den Besten binnen het Dagelijks Bestuur van NAJK.

De 22-jarige melkveehouder uit Bladel heeft de opleiding dierveehouderij succesvol doorlopen aan de HAS in den Bosch. Afgelopen 2 jaar is Jurgen bestuurder geweest bij het Brabants Agrarisch Jongeren Kontact en was vanuit die functie ook de vertegenwoordiger naar NAJK.

Jurgen gaat zich de komende jaren inzetten voor de belangen van de jonge melkveehouders. Behalve de huidige slechte marktomstandigheden staat er genoeg op de agenda op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid, melkquotering, emissie van broeikasgassen, waterkwaliteit, mestbeleid. Kortom genoeg onderwerpen waarbij het van groot belang is dat de mening en belangen van de jonge melkveehouders gehoord worden.