Gemeente Rotterdam
Prijsvraag moet zorgen voor binnenstad met internationale allure

Rotterdam zet in op bereikbaarheid binnenstad

De Rotterdamse binnenstad moet komende jaren uitgroeien tot de best bereikbare binnenstad van Nederland voor autoverkeer, openbaar vervoer, voetgangers en fietsers en dat gekoppeld aan een aantrekkelijk verblijfsklimaat. Dat staat in het Verkeersplan Binnenstad "Citylounge Bereikt" dat wethouder Hans Vervat (economie, verkeer en vervoer) vandaag aan de Rotterdamse gemeenteraad heeft voorgelegd. Afgelopen maanden is het Verkeersplan besproken met zowel burgers als ondernemers en andere belanghebbenden. Dit heeft geleid tot een Verkeersplan waarin een economisch vitale en een goed bereikbare binnenstad voor alle deelnemers aan het verkeer centraal staan. Met een internationale prijsvraag voor de herinrichting van de Coolsingel als centrumboulevard wil Rotterdam de binnenstad een internationale uitstraling geven.

Komende jaren staat een groot aantal investeringen in de binnenstad op stapel. Het gaat daarbij om investeringen in onder meer de buitenruimte, woningen (5.000 tot 2020), kantoorruimte (200.000 m2), verkeer en vervoer (o.a. 3.000 extra parkeerplaatsen) en cultuur, vrije tijd en winkelgebied (80.000 m2). Door de verwachte groei van het aantal bewoners en bezoekers in de binnenstad zal als gevolg hiervan ook het autoverkeer flink toenemen. Zo blijkt uit berekeningen dat het autoverkeer naar de binnenstad verdubbelt van 50.000 naar 100.000 auto's per dag. Uit de cijfers blijkt ook dat het voor een groot deel gaat om doorgaand verkeer dat niet de binnenstad als bestemming heeft. "Een goed bereikbare binnenstad is essentieel voor de economische vitaliteit van Rotterdam. Dit vraagt om een integrale verkeersaanpak waarbij niet alleen alle verkeersstromen auto's, trams, voetgangers en fietsers in goede banen worden geleid, maar ook wordt gekeken naar de fasering van belangrijke verkeersingrepen in de stad", aldus wethouder Hans Vervat. Met het verkeersplan kiest het college voor een betere balans tussen beter balans tussen alle verkeerssoorten. "De Rotterdamse binnenstad moet door alle ingrepen uitgroeien tot de best bereikbare binnenstad van Nederland, waar het aangenaam is om langere tijd te verblijven", aldus wethouder Vervat.

Bereikbaarheid

Naast een betere balans tussen het verkeer wordt ook de bereikbaarheid met de auto vanaf de Ring Rotterdam verbeterd. Gerichte ingrepen op de belangrijkste invalsroutes Pleinweg, s'-Gravendijkwal, Boompjes, Stadhoudersweg en Maasboulevard moeten voor een betere doorstroming zorgen. Uitgangspunt hierbij is dat de economische toplocaties in de binnenstad, Central District, Hoboken en Wilhelminapier goed bereikbaar zijn, zowel per auto als per OV. Rotterdam kiest daarnaast voor een klantgerichte parkeerstrategie waarbij de automobilist de keuze krijgt tussen parkeren aan de rand van de stad (P+R), aan de rand van de binnenstad (P+W) of in beperktere mate op straat. In het Verkeersplan binnenstad Rotterdam wordt onderscheid gemaakt tussen stadsboulevards (o.a. Weena) en centrum boulevards (Coolsingel en Blaak). De stadsboulevards worden zodanig vormgegeven dat ze op stedelijk schaal geschikt zijn om de omliggende wijken en buurten te ontsluiten en deze ook te verbinden. De doorstroming op deze routes heeft prioriteit en is van essentieel belang in de economische vitaliteit van de stad. De centrumboulevards lopen dwars door het hart van het centrum, daar waar veel voetgangers lopen en verblijven.

Prijsvraag ontwerp Stadsboulevard Coolsingel

De Coolsingel wordt als hart van de Citylounge opnieuw vormgegeven tot een centrumboulevard, met brede trottoirs, continue bomenrijen, ruime fietspaden en een smallere weg voor het autoverkeer met twee keer een eenbaansweg. Centrumboulevard Coolsingel vormt de verbinding tussen de winkelgebieden Laurenskwartier en de Lijnbaan. Daarnaast staat de aansluiting van de Coolsingel op het Rotterdam Central District, straks één van de best bereikbare locaties in Nederland, borg voor een kosmopolitische uitstraling die vergelijkbaar is met veel Europese steden. Om doorgaand autoverkeer over de Coolsingel te ontmoedigen en de binnenstad ter plaatse van de Coolsingel bereikbaar te houden voor bestemmingsverkeer, wordt de Coolsingel heringericht met een nieuw profiel. Daarin is de breedte van de weg in elke richting vergelijkbaar met de breedte van de huidige Coolsingel. Per rijrichting zal voor de auto echter één in plaats van de huidige twee rijbanen beschikbaar zijn. De resterende ruimte zal gebruikt kunnen worden voor duurzame vervoersmodaliteiten, stop- en bevoorradingsverkeer en voor evenementen zoals de Marathon en het Zomercarnaval. Door de Coolsingel verkeersluwer te maken wordt het doorgaande autoverkeer over de Coolsingel ontmoedigd. Het autoverkeer zal daardoor t.o.v. van de huidige situatie met meer dan de helft (van 20.000 naar 8.000 auto's) worden verminderd. Voor de verdere uitwerking zal een internationale prijsvraag worden uitgeschreven om tot een innovatief ontwerp voor de herinrichting van de Coolsingel te komen. Rotterdam hoopt hiermee ook de creatieve sector in de stad uit te dagen om met voorstellen te komen voor een nieuw ontwerp. De stad heeft sterke ontwerpers en hoopt dan ook dat er veel goede ideeën uit die hoek komen.

Gunstige effecten voor bereikbaarheid en leefbaarheid

Citylounge Bereikt draagt bij aan het creëren van een aangenaam verblijfsklimaat in de binnenstad, onder andere door het verbinden van stadskwartieren door levendige en groene boulevards, straten en pleinen. De integrale aanpak zoals voorgesteld in dit Verkeersplan maakt het mogelijk om zowel de aantrekkelijkheid als de bereikbaarheid van de economische toplocaties in de binnenstad te verbeteren. De sterke groei van het autoverkeer wordt beperkt en tegelijkertijd stijgt het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer. De parkeerstrategie biedt voldoende parkeercapaciteit. De leefbaarheid voor bewoners van de binnenstad verbetert, doordat er minder auto's door het hart van de binnenstad rijden waardoor er minder geluidshinder is en een betere luchtkwaliteit ontstaat.Gemeente Rotterdam