Gemeente Zwolle

Tijdelijke locatie De Vlieger blijft

Datum uitgave persbericht: 07/02/2009

De gemeente Zwolle heeft kennis genomen van de bezwaren van het actiecomité 'Verontruste ouders van de katholieke basisschool De Vlieger II Stadshagen'. Wethouder Martin Knol: 'Ondanks het feit dat wij met de schoolbesturen beseffen dat door de gekozen oplossing (tijdelijk) minder optimale omstandigheden ontstaan voor zowel de leerlingen als hun ouders, zien wij geen aanleiding om van de tijdelijke voorzieningenlocatie af te wijken'. Ook het bestuur van de Stichting Catent wil niet afwijken van het door het college en de gezamenlijke schoolbesturen gekozen oplossing.

Bron: afdeling Communicatie
Datum van 02-07-2009 tot 01-08-2009