Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Aantal werkende `pardonners` iets hoger dan verwacht

Het aantal mensen dat onder de 'generaal pardon'-regeling valt en is gaan werken ligt iets hoger dan van te voren verwacht. Op dit moment werken er zo'n 7.700. Vorig jaar waren er 4.000 werkende 'pardonners'. Dit blijkt uit onderzoek dat staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op verzoek van de Tweede Kamer heeft uitgevoerd.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 1.750 mensen uit de groep een studie volgen en studiefinanciering krijgen. Het aantal extra bijstandsuitkeringen als gevolg van de pardonregeling is circa 4.900. Dit is in lijn met de verwachting (jaargemiddelde 5.200 voor 2009). In totaal ontvangen 8.600 huishoudens uit de groep 'pardonners' een bijstandsuitkering.

De Stichting Inlichtingenbureau heeft de uitkeringsadministraties van gemeenten (Wet werk en bijstand), het bestand van het UWV en van de Informatie Beheer Groep met elkaar vergeleken. De vergelijking geeft een beeld van de mate van arbeidsparticipatie, beroep op bijstand en het gebruik van onderwijsvoorzieningen per 1 april 2009. In totaal vallen circa 27.500 mensen onder de pardonregeling van het kabinet.

Link naar persberichten online