Keyware


Keyware verhoogt kapitaal door uitoefening van warranten

Keyware verhoogt kapitaal door uitoefening van warranten

Brussel, België 02 juli 2009 Het technologiebedrijf Keyware (NYSE/EURONEXT Brussel: KEYW), aanbieder van onder andere elektronische betaalsystemen, getrouwheidssystemen en daaraan verwant transactiebeheer, maakt vandaag bekend dat een kapitaalverhoging door uitoefening van warranten werd afgerond.

Via notariële akte dd 18/09/2008 werd enerzijds ten belope van 3.850.000 EUR ingeschreven op een converteerbare obligatielening en anderzijds op 1.925.000 Warranten. De Warranten hadden een looptijd van 48 maanden en de uitgifteprijs werd vastgesteld op het laagste bedrag van ofwel (i) 1,25 EUR per warrant ofwel (ii) de uitgifteprijs van andere effecten die de Vennootschap zou hebben uitgegeven sinds de uitgifte van de Warranten en die verwisselbaar, uitoefenbaar of converteerbaar zijn in aandelen van de Vennootschap.

In dit kader werden door een aantal warranthouders 222.500 Warranten uitgeoefend tegen een uitoefenprijs van 1,25 EUR per warrant. Deze warranten gaven recht tot inschrijving op evenveel aandelen Keyware Technologies NV. Naar aanleiding hiervan werd het kapitaal verhoogd met 278.125 EUR en werden er 222.500 aandelen zonder nominale waarde, met dezelfde rechten als de bestaande aandelen, uitgegeven.

Als gevolg van deze operatie wordt het totaal aantal aandelen gebracht op 15.088.879. Een aanvraag tot notering van deze aandelen op NYSE EuroNext Brussel werd reeds ingediend.

Over Keyware

Keyware, gevestigd in Zaventem, is een beursgenoteerde leverancier van oplossingen voor elektronisch betalen, getrouwheidssystemen, en transactiebeheer. Sinds Keyware van start ging met het verhuren van betaalterminals (begin 2004) ligt de focus van het bedrijf op het aanbieden van betaalterminals aan voornamelijk zelfstandige ondernemers en beroepen, een marktsegment dat de laatste jaren de sterkste groei in aantal toestellen kende. De vooruitzichten voor 2009-2012 zijn nog positiever. Op basis van recente cijfers blijkt dat Keywares Belgisch marktsegment kan groeien van ongeveer 85.000 terminals in 2008 naar om en bij de 280.000 terminals tegen 2015. De omzet van Keyware steeg in 2008 met 20 %. In 2009 verwacht men na de flinke groei in het eerste kwartaal voor het volledige boekjaar een omzetgroei van minstens 20 procent. De totale afzetmarkt in België wordt tegen 2015 geschat op een 365.000 toestellen. Meer info op www.keyware.be.

Voor bijkomende informatie, contacteer :

Keyware Technologies

Dhr. Stéphane Vandervelde

President & CEO

ir@keyware.com

T: +32 478 208 028

www.keyware.com

copyright © 2006 Keyware

Powered by devcreator Privacy Policy