Gemeente Nuth


De GGD vraagt om uw medewerking!

Veel inwoners uit de gemeente hebben de gezondheidsenquête nog niet ingevuld. En dat is jammer! Alleen wanneer er voldoende mensen deelnemen kunnen we een goed beeld schetsen van de gezondheid in een bepaalde gemeente. Dus als u de vragenlijst nog heeft liggen wilt u hem dan invullen en terugsturen? Alvast hartelijk dank!

Gezondheidsenquête Limburg 2009

Met de Gezondheidsenquête Limburg 2009 willen de gemeenten en de GGDâen de gezondheidssituatie van 17 â 65 jarigen in beeld brengen. In de enquête staan onder meer vragen over de ervaren gezondheid, voeding en beweging, hinder in de woonomgeving, chronische ziekten en mantelzorg. Op basis van de uitkomsten kan een gemeente activiteiten of voorzieningen organiseren om daarmee de gezondheid in haar gemeente te verbeteren.

Â

Wilt u de GGD helpen?

Als u een vragenlijst heeft gekregen wilt u deze dan invullen en opsturen voor 18 juli? Het kost u 30-45 minuten tijd. Via internet gaat het sneller, want dan kunnen vaak automatisch enkele vragen worden overgeslagen.

Als tegenprestatie verloot de GGD 15 cadeaubonnen van ⬠100,- en is er de mogelijkheid om een persoonlijk gezondheidsadvies te krijgen. Het advies op maat gaat uit van de normen voor een gezonde leefstijl en helpt mensen bij de kleine stappen die ze zelf willen zetten om te komen tot gezonder gedrag. De GGD werkt hierin samen met de Universiteit Maastricht.

Â

Â