Socialistische Partij

Betaald parkeren blijft punt van discussie

02-07-2009 * Vorig jaar kwam het college van Burgemeester en Wethouders met het idee om eenzijdig betaald parkeren in te voeren in de wijken binnen de ringweg. De SP liet meteen weten dáár niets in te zien. Betaald parkeren mag wat de SP betreft alleen dan worden ingevoerd wanneer er in een wijk draagvlak voor is. Het standpunt van het college is inmiddels flink afgezwakt, maar de discussie blijft.

parkerenEelco Eikenaar: "Wat mij betreft moet betaald parkeren alleen dan in een wijk worden ingevoerd wanneer een wijk aangeeft echt een parkeerprobleem te hebben."
Het college zegt nu dat draagvlak belangrijk is bij de invoering van betaald. Wat het verkeerswethouder Karin Dekker (GroenLinks) precies verstaat onder draagvlak blijft volgens SP-fractievoorzitter Eelco Eikenaar onduidelijk. Eikenaar: "Wat mij betreft moet betaald parkeren alleen dan in een wijk worden ingevoerd wanneer een wijk aangeeft echt een parkeerprobleem te hebben. In principe geeft de meerderheid de doorslag."

De SP is blij dat de wethouder is afgestapt van het standpunt dat betaald parkeren eenzijdig ingevoerd kan worden. Eikenaar: "De wethouder zegt nu dat ze de wijken actief op gaat zoeken en dat ze in gesprek wil met de bewoners over betaald parkeren. Dat vind ik prima, maar betaald parkeren mag niet worden opgedrongen."

De parkeernota gaat nu de inspraak in. Alle Stadjers hebben de mogelijkheid hun mening te geven. Pas daarna beslist de gemeenteraad definitief.