Gemeente Achtkarspelen

PERSBERICHT

2009/YG_070
Buitenpost, 2 juli 2009

Raad Achtkarspelen investeert in economie en duurzaamheid

De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft donderdag 2 juli unaniem ingestemd met de Kadernota. De gemeenteraad is lovend over de solide financiële positie van de gemeente. Er is ruim 5 miljoen euro beschikbaar voor extra investeringen terwijl de stijging van de OZB beperkt blijft tot slechts 0,5 %.

De werkgelegenheid in Achtkarspelen krijgt een extra impuls. De raad roept het college op om te investeren in onder andere wegenonderhoud en onderwijs. Vanwege de economische crisis is er extra aandacht nodig voor de ondernemers in de regio, met name de zzp'ers. Burgemeester en wethouders delen deze zorg en gaan nog liever vandaag dan morgen aan de slag om met het bedrijfsleven een creatief aanvalsplan op te stellen.

De raad dringt aan op de uitvoering van de duurzaamheidsvisie. De gemeenteraad wil dat het college een duurzaamheidslening mogelijk maakt voor mensen met een eigen woning. Deze lening geeft woningbezitters de mogelijkheid om tegen aantrekkelijke voorwaarden te investeren in energiebesparingsmaatregelen.

De gemeentelijke dienstverlening scoort goed en dat is ook de raadsleden niet ontgaan. Toch kan het altijd beter. De raad stelt structureel E 173.500 beschikbaar voor de ontwikkeling en realisatie van een nieuw Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Op een nog nader te bepalen locatie in de gemeente komt een digitaal servicepunt.

Het college nam de motie van het CDA over waarin werd voorgesteld E 50.000 te reserveren om een vrijwilligerscentrale van de grond te krijgen. Het CDA constateert dat veel organisaties staan te springen om vrijwilligers. De vrijwilligerscentrale stemt vraag en aanbod op elkaar af.

De gemeenteraad heeft E 70.000 beschikbaar gesteld voor een opslag- en vergaderruimte voor de wielervereniging van Surhuisterveen. Deze ruimte wordt gevestigd bij de nieuwe ijs- en skeelerbaan aan de Vierhuisterweg.