Gemeente Epe


Hoge Weerdschool en W.G. vd Hulstschool samen naar Wachtelenbergweg Epe

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om te kiezen voor het huisvesten van de Hoge Weerdschool en de W.G. van der Hulstschool op een nieuw te bouwen uni-locatie, een gezamenlijk multifunctioneel
gebouw, aan de Wachtelenbergweg. In het gebouw worden de basisscholen gecombineerd met mogelijke nevenfuncties zoals een peuterspeelzaal en kinderopvang. Het voorstel wordt op donderdag 2 juli aan de
gemeenteraad voorgelegd. Als zij instemmen zal er een vervolg
onderzoek worden gestart.

Â

Beide scholen staan voor grote renovaties en een uitbreiding. De
kosten die zij hiervoor moeten maken zijn hoog. Aanleiding voor het college om te bekijken of het realiseren van een uni-locatie, waarin verschillende faciliteiten kunnen worden gedeeld, wellicht haalbaar is. Dit sluit namelijk mooi aan bij het beleid van gemeente Epe dat de ontwikkeling van brede scholen stimuleert.

Â

Er is op hoofdlijnen een onderzoek gedaan naar de meest geschikte
locatie voor het nieuwe gebouw dat in de toekomst kan uitgroeien naar een brede school. De locatie op het parkeerterrein van het sportpark komt uit het onderzoek als meest geschikte plek naar voren. Door te bouwen bij het sportpark ontstaat er een sport- en jeugdcluster. Er zijn daardoor mogelijkheden in de toekomst toe te groeien naar een
brede school en bovendien komen bij het bouwen van een uni-locatie op het parkeerterrein, de twee andere locaties vrij voor woningbouw, wat voor opbrengsten zorgt. Hiermee kan de nieuwbouw voor een groot
gedeelte betaald worden.

Â

Als de raad instemt met het voorstel zal er van de locatie een
programma van eisen moeten worden opgesteld. Hierbij komen onder
andere stedenbouw, landschap, verkeer, en voorwaarden vanuit het
onderwijs(kundig concept) aan bod. Dit wordt uiteindelijk uitgewerkt naar een ontwerp van een schoolgebouw dat vervolgens in een
bestemmingsplan opgenomen zal moeten worden. In het vervolg traject zullen de direct belanghebbenden, maar ook de omwonenden betrokken
worden.