Gemeente Harenkarspel


Gemeenteraad vergadert over Kadernota

Donderdagavond 2 juli om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad over één speciaal onderwerp: de Kadernota. Hierin staan de geplande gemeentelijke investeringen beschreven tot het jaar 2013 De vergadering is openbaar, publiek is welkom. De agenda is als volgt:


1.Opening


2.Spreekrecht burgers


3.Definitieve vaststelling van de agenda


4.Voorstel tot vaststelling van de kadernota 2009


5.Publieke rondvraag. Burgers kunnen bij de publieke rondvraag in de raadsvergadering kort het woord nemen over onderwerpen, die als zodanig niet op de agenda zijn vermeld, waarover zij een hartenkreet kwijt willen of een korte verklaring/ statement willen afleggen.

7.Sluiting

Gemeentehuis :
Oostwal 2,
1747 EZ Tuitjenhorn
Postbus 10,
1749 ZG Warmenhuizen
Telefoon 0226-396600