Stadsdeel De Baarsjes Amsterdam---

Inspraak voorlopig ontwerp opknapbeurt Witte de Withstraat/plein en omgeving

29 juni 2009

Op donderdag 2 juli is een inloopavond waar het voorlopig ontwerp wordt toegelicht en de aanwezigen schriftelijk reactie kunnen geven op het ontwerp. De inloopavond is van 19.30- 21.30 uur in de BOOT, Witte de Withstraat 100.

Wat gaat er gebeuren


* Onderhoud en verbetering van de openbare ruimte in het gehele projectgebied;

* Meer hoogwaardige verblijfs- en ontmoetingsruimte, met name ter hoogte van het Witte de Withplein;

* Creëren van speelruimte in de Van Kinsbergenstraat;
* Aanleg van vrijliggende fietspaden in de Witte de Withstraat;
* Aanpassen tramhaltes;

Inspraak

Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel De Baarsjes heeft op 2 juni 2009 het voorlopig ontwerp van de Witte de Withstraat, het Witte de Withplein (inclusief Van Kinsbergenstraat) en de Lodewijk Boisotstraat (besluitnummer 09-D&R013) vrijgegeven voor inspraak.

De belangrijkste wijzigingen in het ontwerp ten opzichte van de huidige situatie zijn:

* 95 parkeerplaatsen uit de openbare ruimte worden ondergronds gebracht in de parkeergarage van De Wending.
* In de Witte de Withstraat worden vrij liggende fietspaden aangelegd. Fietsnietjes, containers en bomen worden in de parkeerstrook geplaatst zodat het trottoir vrij van obstakels wordt.

* Aan de even zijde van de Witte de Withstraat wordt een rij bomen geplant, aan de oneven zijde worden verspreid bomen geplant.
* Er komt een Witte de Withplein, op het plein komt een forse boom of boomgroep. De elementen op het plein worden ontworpen door een kunstenaar.

* De Van Kinsbergenstraat wordt ingericht als voetgangersgebied. Er komen twee speelplekjes in de straat. Fietsen in de straat is toegestaan.

* De tramhaltes worden toegankelijker gemaakt.
* Er komen in het projectgebied 254 extra fietsparkeerplekken.
* In de Lodewijk Boisotstraat komt de toegang naar de ondergrondse parkeergarage van het Admiralenblok. In de Lodewijk Boisotstraat wordt de rijrichting omgedraaid. In de nieuwe situatie rijdt het verkeer van de Witte de Withstraat richting de Admiralengracht.

Ter inzage

Op grond van art. 5 lid 5 van de inspraakverordening ligt van 10 juni tot en met 5 augustus het voorlopig ontwerp ter inzage op de volgende locaties:

* De publieksservicebalie in het stadsdeelkantoor
* Openbare Bibliotheek, Mercatorplein 89

* Buurthuis De Tagerijn, Balboastraat 18

* BOOT, Witte de Withstraat 100

* Buurtservicepunt Chassébuurt, Van Kinsbergenstraat 36

U kunt de stukken ook downloaden vanaf deze pagina (zie: rechter zijbalk).

U kunt tot en met 5 augustus ook schriftelijk uw mening geven. Uw reactie kunt u sturen naar:
Stadsdeel de Baarsjes
Baarsjesweg 224
Postbus 9410
1006 AK Amsterdam

Programma van eisen

De Stadsdeelraad heeft in mei het programma van eisen voor de herinrichting van het projectgebied vastgesteld. In het programma van eisen staan de randvoorwaarden vermeld waaraan het ontwerp moet voldoen.
U kunt hier het programma van eisen lezen.

Ontwerpateliers

Voor het ontwerpen van het Witte de Withplein en omgeving heeft het stadsdeel een aantal ontwerpateliers georganiseerd. De uitkomsten van de ontwerpateliers zijn op 29 januari 2009, samen met het ontwerp voor de Witte de Withstraat in de BOOT tentoongesteld. Bewoners hebben toen aan kunnen geven wat ze van de ontwerpen vonden. De opmerkingen zijn zoveel mogelijk verwerkt in het voorlopig ontwerp dat nu de inspraak in gaat.

Projectgebied

Het projectgebied bestaat uit:

* Witte de Withstraat

* Lodewijk Boisotstraat

* Van Kinsbergenstraat (tussen de Witte de Withstraat en de Admiralengracht)

* Witte de Withplein. Het Admiralenblok wordt gesloopt. Er komt nieuwbouw voor terug, echter kleiner van omvang. Hierdoor wordt aan de zijde van de Witte de Withstraat een plein gecreërd. (zie plaatje)

ontwerp-van-kinsbergenstraa.jpg (17 Kb)

Enquête

Begin 2007 is een enquête gehouden onder de bewoners uit de Witte de Withstraat, Van Kinsbergenstraat en Lodewijk Boisotstraat. Op basis van de uitslag van de enquêtes en het concept Programma van Eisen (PvE) wordt een schetsontwerp gemaakt. Klik hier om het concept Programma van Eisen te lezen.

Planning

Mei 2010 wordt gestart met de herinrichting van de Witte de Withstraat. De werkzaamheden zullen naar verwachting een jaar duren. De uitvoering van de werkzaamheden van het plein zullen worden afgestemd met de nieuwbouw van het De Wending. De Wending zal naar verwachting zijn in het 4e kwartaal van 2011 klaar zijn.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw B. van Oosterwijk, projectleider openbare ruimte Chassébuurt. Zij is te bereiken via: 020
- 589 25 85.

Voorlopig ontwerp

Memo toelichting voorlopig ontwerp Witte de Withstraat WDW Var klassiek
WdW Var klassiek doorsnedes
WdW Var klassiek halte JE
WdW Var klassiek halte Pweg
WdW Var klassiek halte WdWplein
WdW Var klassiek LBstr
WdW Var klassiek legenda
WdW Var klassiek profiel en containers
WdW Var klassiek vKstr


---