VU Medisch Centrum

persbericht

Amsterdam, 30 juni
2009/053/DB

Inzet bedrijfsarts bij overspannen werknemer is kosteneffectief

Activerende begeleiding door de bedrijfsarts is kosteneffectief bij werknemers die verzuimen als gevolg van stressgerelateerde klachten. Het werken volgens de richtlijn psychische problemen leidt tot forse kostenbesparing (ruim 500 Euro per werknemer) in vergelijking met verwijzing naar een psycholoog. Dit blijkt uit onderzoek van David Rebergen onder politiewerknemers, die donderdag 2 juli promoveert aan VU medisch centrum.

Rebergen onderzocht als eerste in een wetenschappelijke studie de (kosten)effectiviteit van een richtlijn voor psychische zorg op werkgerelateerde uitkomsten. Bij stressgerelateerde psychische problemen, bijvoorbeeld overspannenheid en burn-out, is het goedkoper een bedrijfsarts in te schakelen die de verzuimende werknemer begeleidt dan te verwijzen naar een psycholoog. Voor de duur tot werkhervatting blijkt dit niet uit te maken. Bij ernstigere psychische problematiek, zoals depressie en angst, is snelle herkenning en doorverwijzing naar gespecialiseerde psychische zorg wel meer effectief.

Jaarlijks verzuimt 6 % van de Nederlandse werknemers als gevolg van psychische problemen. De kans dat dit tot langdurige arbeidsongeschiktheid leidt is groot, van de mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt 35 % deze vanwege psychische klachten. De zorgkosten en verlies aan arbeidscapaciteit worden geschat op 7,5 miljard Euro per jaar. Dit bedrag zal in de toekomst nog toenemen doordat steeds meer mentale arbeid wordt verricht. Adequate begeleiding door de bedrijfsarts bij psychische gezondheidsproblemen is daarom essentieel. De begeleiding is geprotocolleerd in een richtlijn die is opgesteld door de beroepsvereniging van bedrijfsartsen (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde). Hierin staat de activerende aanpak centraal en wordt terugkeer naar het werk als onderdeel van het herstelproces gezien.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienst communicatie van VU medisch centrum, Dyske Beelen (020) 444 3444, fax (020) 444 3450. Persberichten van VU medisch centrum kunt u lezen op www.VUmc.nl/voorjournalisten.

Achtergrondinformatie (