Gemeente Delft

Agenda van de procedurevergadering van de

Commissie Ruimte & Verkeer

Donderdag 2 juli 2009, 20.00 - 20.15 uur

commissiekamer van het Stadhuis


1. Opening


2. Vaststellen besluitenlijst van de procedurevergadering R&V 11 juni 2009


3. Ingekomen stukken

|3.1|977600 |Raadsvoorstel inzake jaarlijkse lening Parking Delft BV  |
|  |    |2009                           |
|  |    |(ontv. 03-06-09)                     |
|  |    |Advies: agenderen voor bespreking in de aansluitende   |
|  |    |overlegvergadering.                    |
|  |    |                             |
|3.2|979789 |Raadsvoorstel inzake parkeertarieven 2010 en overname   |
|  |    |Kampveldgarage door Parking Delft BV (ontv. 16-06-09)   |
|  |    |Advies: agenderen voor bespreking in overlegvergadering  |
|  |    |van 3 september 2009.                   |
|  |    |                             |
|  |989199 |Notitie college met uitleg over uitspraak Raad van State |
|3.3|    |inzake bestemmingsplan TU-Noord (ontv. 17-6-09)      |
|  |    |Advies: agenderen voor bespreking in de aansluitende   |
|  |    |overlegvergadering. Brief onder punt 3.4 kan hierbij   |
|  |    |betrokken worden.                     |
|  |989599 |                             |
|  |    |Brief college inzake consequenties uitspraak Raad van   |
|3.4|    |State voor bouwplannen TU-Noord (ontv. 18-6-09)      |
|  |    |Advies: agenderen voor bespreking in aansluitende     |
|  |989449 |overlegvergadering.                    |
|  |    |                             |
|  |    |Brief van college inzake voorontwerp bestemmingsplan   |
|3.5|    |Noordwest deelgebied 3 inclusief samenvatting inspraak- en|
|  |    |overlegreacties (ontv. 18-6-09)              |
|  |    |Advies: agenderen voor bespreking in overlegvergadering  |
|  |989547 |van 3 september 2009.                   |
|  |    |                             |
|  |    |Voortgangsrapportage Haaglanden Tramlijn 19 (stand per  |
|  |    |maart 2009) inclusief oplegnotitie college m.b.t. Delfts |
|3.6|989742 |gedeelte (ontv. 18-6-09)                 |
|  |    |Advies: agenderen voor bespreking in aansluitende     |
|  |    |overlegvergadering.                    |
|  |    |                             |
|  |989576 |Brief van college inzake concept-inspraakreactie     |
|3.7|    |tracénota/MER A4 Delft-Schiedam (ontv. 989742)      |
|  |    |Advies: agenderen voor bespreking in aansluitende     |
|  |    |overlegvergadering.                    |
|  |    |                             |
|  |    |Stadsgewest Haaglanden: Agenda vergadering Alg.Bestuur 24 |
|3.8|976243 |juni en themapresentatie regionaal fietsbeleid      |
|  |(wk 20)|Advies: Voor kennisgeving aannemen. Een lid van de Delftse|
|  |    |delegatie kan desgewenst om een toelichting worden    |
|  |    |gevraagd. De achterliggende stukken zijn te downloaden van|
|  |    |de site van de Stadsregio (www.haaglanden.nl;) in het   |
|  |    |bovenmenu onder Vergaderingen.              |
|  |    |Brief van college inzake ontwerp Kapelsbrug        |
|3.9|    |                             |
|  |    |                             |
|  |    |                             |

4. Planning en externe oriëntaties


5. a. lijst van toezeggingen
b. lijst van openstaande moties


6. Rondvraag


7. SluitingGemeente Delft