Gemeente Oost-Gelre


Gemeente Oost Gelre

1 juli 2009


--Persbericht-

Burgerpanel Oost Gelre: Eerste peiling 2009 on line

Denk mee over Oost Gelre. Doe nu mee aan ons burgerpanel!

Vanaf donderdag 2 juli staat de peiling van ons digitale Oost Gelre Panel gedurende 10 dagen on line. De onderwerpen waarover wij graag de mening van de panelleden willen horen, zijn: . de resultaten van de Toekomstvisie Oost Gelre 2020 . hoe kunnen we Oost Gelre aantrekkelijker maken met het oog op toerisme en recreatie (promotie en marketing en . het imago van Oost Gelre

Toekomstvisie
Op een interactieve wijze, met inbreng van burgers, bedrijfsleven, instellingen, maatschappelijke organisaties en overige betrokkenen, is informatie verkregen. Hiermee is de Toekomstvisie van Oost Gelre opgeschreven. Graag horen wij van de panelleden hoe zij denken dat we de uitkomsten het beste kunnen realiseren.

Marketing en promotie
In de Toekomstvisie 2020 wordt op verschillende momenten gesproken over toerisme en recreatie. Denk aan: Groenlo Vestingstad, uitgaan in Lichtenvoorde, de evenementen, natuur en cultuur. Om toeristen te trekken moet de gemeente Oost Gelre aan marketing doen, de vraag is op welke manier en hoe nadrukkelijk.

Imago
"Bent u trots op Oost Gelre?" En: "Wat komt het eerst in u op als u aan Oost Gelre denkt?" Dat zijn vragen die worden gesteld in het kader van het imago van Oost Gelre. Graag horen wij daarover de mening van onze panelleden.

Deelnemers
Deelnemers aan vorige peilingen ontvangen automatisch bericht (via de mail) dat de peiling ingevuld kan worden. Belangstellenden die niet eerder hebben meegedaan, maar wel willen meedoen met deze peiling, kunnen zich aanmelden bij www.oostgelrepanel.nl.

Noot aan de redactie
Vragen over de inhoud van dit persbericht kunt u stellen aan de afdeling Communicatie, Brandt Keegstra, telefoon 0544 - 393552.
-----------------------


---- --