Erasmus MC---

Ook relatief gezonde mensen hebben baat bij statines

Bij relatief gezonde personen met risicofactoren voor het krijgen van hart- en vaatziekten leidt langdurig gebruik van statines tot een aanzienlijk lagere totale sterfte.

Daarnaast neemt de sterfte door hartziekten af en is er sprake van een zeer sterke daling van het aantal nieuwe beroertes, hartinfarcten en revascularisaties. Deze effecten zijn sterker dan eerder werd aangenomen. Dit concluderen onderzoekers van het Thoraxcentrum van Erasmus MC in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift British Medical Journal.

Suikerziekte
Statines zijn cholesterolverlagende middelen die worden gebruikt bij verhoogd cholesterol, hart- en vaatziekten en bij suikerziekte. Bij personen die al hart- en vaatziekten hebben (gehad) was de effectiviteit van statines al bekend. Bij langdurig gebruik, ook door mensen die relatief gezond zijn maar een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten, blijken statines de totale sterfte aanzienlijk te verminderen. Deze afname ligt tussen de 10 en 15%. De onderzoekers vonden daarbij geen relatie met geslacht, hoge bloeddruk of suikerziekte. Evenmin vonden de onderzoekers aanwijzingen dat langdurig statinegebruik gepaard zou gaan met een hogere kans op kanker.

Preventie
Daarnaast blijkt het risico bij dergelijke personen op sterfte en hart- of vaatziekte toch nog vrij groot te zijn. Dit, in combinatie met de krachtige effecten en de tegenwoordig zeer lage kosten van statines, doet de onderzoekers pleiten voor minder restrictief gebruik van statines bij primaire preventie.

Het onderzoek is uniek vanwege de opzet: er kon voor het merendeel nieuwe onderzoeken worden gebruikt, zoals de zogenaamde Jupiter-studie, maar ook nieuwe follow-up gegevens van eerder gepubliceerde onderzoeken waren beschikbaar. Bovendien zijn nieuwe, oorspronkelijke data gebruikt die inzicht geven in de effecten van de therapie bij specifieke 'groepen', zoals vrouwen, ouderen en personen met en zonder suikerziekte en hoge bloeddruk. Het onderzoek betreft ongeveer 70.000 personen.

gepubliceerd: 1 juli 2009