Erasmus MC---

Zorgportaal Rijnmond van start met forse impuls

De Rotterdamse wethouder Hans Vervat van Economie, Verkeer en Vervoer heeft een cheque EUR 1,3 miljoen overhandigd aan Zorgportaal Rijnmond. Het Erasmus MC is een van de initiatiefnemers van dit portaal, dat in drie jaar wil uitgroeien tot hét uitwisselingsplatform van zorgverleners en patiënten in de regio Rijnmond.

Online inzage
Via het zorgportaal kunnen zorgverleners en patiënten veilig medische informatie uitwisselen, afspraken maken, ervaringen uitwisselen en informatie vinden over behandelingen, wachttijden en het zorgaanbod in de regio. Zorgportaal Rijnmond maakt gebruik van nieuwe communicatietechnieken.
Een van de pilotprojecten is de zorg aan patiënten met cystic fibrosis. Via Zorgportaal Rijnmond kunnen zij straks zelf hun conditie in een dossier bijhouden en hun artsen hierin online inzage geven.

Aansluiten
Bij het portaal zijn diverse (zorg)aanbieders actief betrokken, waaronder het Erasmus MC, Sint Franciscus Gasthuis en GGD Rotterdam-Rijnmond. De verwachting is dat in de loop van het project alle grote en kleinere zorgaanbieders in de regio Rijnmond aansluiting krijgen op het portaal en ook koepelorganisaties zoals de NPCF en Zorgbelang gebruikmaken van dit platform.

Ga voor een uitgebreide toelichting naar de website van Zorgportaal Rijnmond.

gepubliceerd: 1 juli 2009