Economische Netwerk Albertkanaal: opstart GRUP Ham Zwartenhoek met 89 ha bijkomende bedrijfsterreinen

02/07/2009 07:01

Vlaamse Overheid

Na grondige studie besliste de Vlaamse Regering om de zone Ham Zwartenhoek te benutten voor economische activiteit. Dit gebied omvat enerzijds een 12 hectare bedrijfsterrein dat nog niet ontwikkeld werd en anderzijds 77 hectare bijkomend bedrijventerrein. Deze ruimte zal na opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor economische ontwikkeling in aanmerking komen.

Na grondige studie besliste de Vlaamse Regering, op voorstel van de ministers Fientje Moerman, Dirk Van Mechelen en Hilde Crevits, om de zone Ham Zwartenhoek te benutten voor economische activiteit. Dit gebied omvat enerzijds een 12 ha bedrijfsterrein dat nog niet ontwikkeld werd en anderzijds 77 ha bijkomend bedrijventerrein. Deze ruimte zal na opmaak van het Gewestelijke Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor economische ontwikkeling in aanmerking komen. Het gebied Ham Zwartenhoek is economisch gezien zeer waardevol aangezien de zone trimodaal ontsloten is. Er is namelijk directe watergebondenheid via het Albertkanaal en toegang tot de containerterminal, daarnaast bestaat de mogelijkheid van spoorverbinding en een spoorterminal en bovendien werd reeds een streefbeeldstudie opgemaakt om een optimale wegontsluiting mogelijk te maken via de E 313. De studies die gevoerd werden en de beslissing om een RUP Ham Zwartenhoek op te maken kaderen in de globale visie over ontwikkeling van het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA). Binnen ENA zullen de komende jaren circa 800 hectaren bijkomende bedrijfsterreinen ontwikkeld worden. Zo werden de Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringplannen 'Portaal Lammerdries' in Olen, 'Genk-Zuid-West' in Diepenbeek en 'Beverdonk' te Grobbendonk al uitgewerkt. Minister Dirk VAN MECHELEN schetst het belang van deze beslissing: "Met nieuwe bedrijventerreinen zoals Ham Zwartenhoek willen we de logistieke as tussen Antwerpen en Aken verder valoriseren. Deze nieuwe ruimte voor bedrijven zal resulteren in bijkomende jobs en extra toegevoegde waarde voor Limburg en Vlaanderen." "Deze terreinen hebben ruimtelijke potenties om ondermeer watergebonden bedrijven in te planten wat in het licht van een duurzame inrichting van deze regio de mogelijkheid biedt om een belangrijke multimodale ontsluiting te realiseren. De onmiddellijke nabijheid van de containerterminal van Meerhout vormt hierbij een bijkomende troef", aldus minister Hilde CREVITS.

Voor eventuele hyperlinks en bijlagen: Zie het origineel