USG People N.V.

Published: 07:00 02.07.2009 GMT+2 /Source: USG People NV /AEX: USG /ISIN: NL0000354488

USG People verruimt bankconvenanten en verlaagt schuldpositie door factoring

Almere, 2 juli 2000, 07:00 CET - USG People N.V. is met haar banken overeengekomen de convenanten die zijn opgenomen in haar bestaande financieringsovereenkomst te verruimen. De aanpassingen zijn van toepassing vanaf het derde kwartaal 2009 en gelden voor een termijn van ruim een jaar.

De maximale toegestane senior leverage ratio (netto bankschuld / recurring EBITDA) wordt verhoogd van 2,5 naar 3,0 en de minimale toegestane interest coverage ratio (recurring EBITDA / rentekosten) wordt verlaagd van 4,0 naar 3,0. Vanaf het laatste kwartaal 2010 worden de oorspronkelijke waarden weer van kracht.

De verruiming van de convenanten leidt tot een aanpassing van het rentetarief dat wordt berekend als EURIBOR verhoogd met een marge. Voor de marge geldt een gestaffeld tarief dat afhankelijk is van de senior leverage ratio. De aangepaste marge ligt, afhankelijk van de waarde van de senior leverage ratio, tussen 1,50 en 2,50 procentpunten. Voor de aanpassingen lag de marge tussen 0,45 en 0,95 procentpunten.

USG People verlaagt daarnaast haar schuldpositie door middel van factoring waarbij een deel van de handelsvorderingen wordt verkocht. Door de factoring kan in totaal voor circa ¤ 50 miljoen aan voorderingen worden verkocht. De factoring is eind juni gerealiseerd.

USG People neemt deze proactieve maatregelen als voorzorg in de huidige bijzondere marktomstandigheden. De balans wordt door de genomen maatregelen versterkt en de aangepaste condities voor de kredietfaciliteit geven de onderneming meer financieringszekerheid in de huidige marktsituatie.USG People N.V.