Universiteit Nyenrode

Persbericht

Eerste leerstoel Interim Management bij Nyenrode

Prof. dr. mr. Leo Witvliet benoemd tot hoogleraar Interim Management op Nyenrode

Breukelen, 2 juli 2009; De Nyenrode Business Universiteit heeft met ingang van 1 augustus 2009 als eerste universiteit in Europa een leerstoel op het gebied van Interim Management ingesteld. De groei van het aantal interim managers en interim professionals is in de afgelopen tien jaar verdrievoudigd. Er zijn inmiddels meer dan 4000 aanbiedende bureaus en in totaal tenminste 250.000 professionals in deze branche werkzaam, waarvan ongeveer 20.000 zichzelf kwalificeren als interim manager. Met de leerstoel beoogt Nyenrode vooral wetenschappelijke aandacht te geven aan de toenemende vraag naar interim managers en top interim professionals bij bedrijven en overheden en de effectiviteit van hun inzet. De leerstoel wordt bekleed door prof. dr. mr. Leo Witvliet.

Op dit moment is duidelijk dat er een massale vraaguitval is naar diverse vormen van interim management binnen bepaalde sectoren. De vraag naar deze `interimmers' zal echter, na deze economische crisis, onverkort doorzetten als gevolg van de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het blijvend tekort aan hoger opgeleiden. Henjo Hielkema, president van Nyenrode: "Een goed zicht op de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van interim management is voor bedrijven en overheden van grote betekenis. Daarbij mag ook de internationale dimensie niet ontbreken. Om die reden is de leerstoel ingebed in Nyenrodes Europees Instituut voor Interim Management (EIIM)."

Het EIIM zal zowel de vraagkant als de aanbodkant van interim management tot haar onderzoeksdomein rekenen, evenals de daaruit volgende benodigde professionalisering van interim managers en interim professionals. Wat deze professionalisering betreft slaat Witvliet een nieuwe weg in. De markt, opdrachtgevers en ontwikkelingen in leiderschap vormen de dynamische elementen voor nieuwe vormen van professionalisering. Het vak bijhouden is niet genoeg om blijvend toegevoegde waarde aan organisaties te kunnen bieden.

De activiteiten op het gebied van interim management vormen een onderdeel van het Professional Services Institute. Dit instituut verzorgt als enige in Nederland open en incompany opleidingen over strategie, management en organisatie van professionele dienstverleners zoals accountants, ict-consultants, advocaten, detacheerders en raadgevend ingenieurs. Het onderzoek naar relevante ontwikkelingen in deze branches vindt plaats vanuit het perspectief van `the professional service firm of the future'.

Over prof. dr. mr. Leo Witvliet
Leo Witvliet heeft meerjarige evaring als manager en interim manager in uiteenlopende branches. Hij was vanaf 1994 verantwoordelijk voor de uitbouw van de interim management praktijk van Ernst&Young en heeft in die hoedanigheid veel onderzoek gedaan naar het vak en zijn uitvoerders. Zijn promotie in 2005 stond in het teken van het gedrag van interim managers , de wijze waarop opdrachten uitgevoerd worden en dit afgezet tegen de persoonlijkheidskenmerken die deze beroepsgroep kenmerkt. In 2007 is hij medeoprichter geweest van het Instituut Interventie Management, gericht op voor (interim)managers relevante vraagstukken van betekenis- en zingeving in en van organisaties.

Over Nyenrode
De Nyenrode Business Universiteit is opgericht door het bedrijfsleven en behoort tot de oudste en meest vooraanstaande business schools en business-universiteiten van Europa. Nyenrode bereidt mensen met talent en ambitie voor op leidende functies in een internationale omgeving. Daarbij wordt grote waarde gehecht aan maatschappelijk bewustzijn en duurzaam ondernemerschap. De universiteit biedt masteropleidingen op het gebied van bedrijfskunde, en opleidingen op verschillende niveaus op het gebied van accountancy en controlling. Nyenrode ontwikkelt daarnaast executive-programma's voor het ambitieuze MKB en beursgenoteerde ondernemingen. Het Nyenrode Research & Innovation Institute (NRI) coördineert het wetenschappelijk onderzoek van de universiteit, waarbij de toepasbaarheid van dit onderzoek nauwlettend in het oog wordt gehouden.


- EINDE BERICHT -